Konu:Milliyetçi Hareket Partisinin Türk Milliyetçiliğini Hedef Ve Ülkü Edinmiş Bir Siyasi Hareket Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:32
Tarih:14/12/2018


Milliyetçi Hareket Partisinin Türk milliyetçiliğini hedef ve ülkü edinmiş bir siyasi hareket olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkanım, şimdi, bu işin temel sebebi şu, çok net bir şekilde gözüküyor...

YAVUZ AĞIRALİOĞLU (İstanbul) - Ev kavgası, ev kavgası...

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Hayır, hayır.

BAŞKAN - Sayın Grup Başkan Vekili, yanınızdaki Grup Başkan Vekiline değil, Genel Kurula hitap edin.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Genel Kurula hitap ediyorum efendim.

Buradaki sıkıntı şu: Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milliyetçiliğini kendisine program edinmiş, hedef ve ülkü edinmiş bir siyasi harekettir. Bu noktada, Milliyetçi Hareket Partisinin daha fazla tarife ihtiyacı yoktur.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU (İstanbul) - Tabii ki yok.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bu noktada, Milliyetçi Hareket Partisini hedef alarak "Biz onun milliyetçi olduğuna bir şey demiyoruz ama ona milliyetçiliğini hatırlatmak istiyoruz." denilen yapı sorgulandığı zaman "Türk milliyetçiliğini idealize etmiş bir hareket mi?" diye bakıldığında, bu, böyle çıkmıyorsa o takdirde, söylenen söz bambaşka manalar ifade ediyor demektir. Bu, tahrikten, efendime söyleyeyim, kışkırtmadan başka bir şeye sebep olmaz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayalım Sayın Grup Başkan Vekilim.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Tabii.

O partinin içerisinde kendini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan insan da olabilir fakat bu yapının ne olduğu ne bittiği noktasında bizim herhangi bir bilgimiz yok. Orayı oluşturan unsurlar, orayı oluşturan fikrî akımlar nelerdir, bunlarla alakalı bir bilgimiz yok. Biz kendimizi biliyoruz ve bu konuda bize karşı gereken hassasiyetin gösterilmesini talep ediyoruz; başka bir şey değil. İktidara yaptıkları eleştiriler, onun dışında, millî meselelerle alakalı kendi duruşları, onları tespit etmek, o duruşları belirlemek ve o çerçevede siyaset yapmak kendi haklarıdır. Bizim buna da herhangi bir müdahalemiz bugüne kadar Meclis çalışmaları içerisinde de olmamıştır. Bu zamana kadar olmayan şey, bugün olduysa bunun da sebepleri doğru bir şekilde değerlendirilmelidir diyorum, saygılar sunuyorum.