Konu:Sporun hangi niyetle ve nasıl bir işlev göreceğine karar vermenin önemli bir tercih olduğuna, Mahmur Kampı amacı dışında kullanılıyor ve Türkiye'ye yönelik tehdit içeriyorsa diplomatik yollarla önüne geçilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:32
Tarih:14/12/2018


Sporun hangi niyetle ve nasıl bir işlev göreceğine karar vermenin önemli bir tercih olduğuna, Mahmur Kampı amacı dışında kullanılıyor ve Türkiye'ye yönelik tehdit içeriyorsa diplomatik yollarla önüne geçilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, ben de çok uzatmadan biraz önce sporla ilgili yapılan öneri dolayısıyla çok kısa bir değerlendirme yapacağım.

Elbette ki spor, toplumların ortaklaşmasının, buluşmasının vesilesi olabilir ama tam tersine de hizmet edebilir. Machiavelli'nin meşhur ifadesidir "Bir yeri kolay yönetmek istiyorsanız üç şey açın." der, Orta Çağ Avrupası için söyler "Birisi kilise, birisi stat, öbürü de eğlence yeridir." Elbette ki sporu bir bütün olarak itham için asla söylemiyorum ama sporun hangi niyetle ve nasıl bir işlev göreceğine karar vermek galiba bir önemli tercihtir. Özellikle amatör sporun yaygın çok ciddi bir sorun yaşama sürecine rağmen, özellikle bu işin sadece profesyonellik ekseninde yürüyor olmasını da doğrusu biz derece sorunlu görüyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AYHAN BİLGEN (Kars) - Yine, Sayın Başkan, bütçe görüşüyoruz ve Türkiye'de kitapta KDV yüzde 8, tiyatroda, sinemada yüzde 18 ama çoğu lüks tüketim de yüzde sıfır KDV var. Bu aslında bütün bu konuştuğumuz şeyin ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koyuyor.

Son olarak da, biraz önceki tartışılan konuyla da doğrudan ilgili, dün yapılan operasyonla ilgili bize ulaşan bir bilgi var ama elbette ki teyitli olmadığı için Hükûmetin, Dışişleri Bakanlığının bu konuda galiba bir açıklama yapması son derece gerekli.

Dün Mahmur Kampı civarında dağlık bölgenin vurulduğu ifade edildi, paylaşıldı. Burada Birleşmiş Milletler kampı var ve hayatını kaybedenlerle ilgili çok somut bir açıklama Mahmur Kamp yönetiminden geldi. Bu açıklamada çok açık biçimde isimler var. 73 yaşındaki Asya Ali Muhammed, 26 yaşındaki kızı Narinç Ferhan Kasım, 14 yaşındaki torunu Evin Kava Mahmud ve 23 yaşındaki Eylem Muhammed Emer'in hayatlarını kaybettiği ifade ediliyor.

Şimdi, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerde temsilcisi var, büyükelçi var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Eğer kamp amacı dışında kullanılıyorsa, Türkiye'ye yönelik bir tehdit içeriyorsa bunun diplomatik yollarla önüne geçmek oradaki diplomatların, Dışişlerinin, Türkiye devletinin görevidir. Aksi takdirde başka bir yönteme başvurup sonra da onun faturasını Türkiye'yi uluslararası arenada daha zora sokacak uygulamalarla götürmenin de bedeli, faturası şüphesiz bütün topluma kesilecektir.

Genel Kurulun dikkatine sunuyorum, teşekkür ediyorum.