Konu:Söz söylerken dikkatle, özenle konuşulması gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:31
Tarih:13/12/2018


Söz söylerken dikkatle, özenle konuşulması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, ben de gecenin bu saatinde daha fazla uzatmak istemiyorum ama herhâlde hepimiz bir kez daha hissettik ki kendimiz için yakıştırmadığımız, duymak istemediğimiz bir sözü, bir tanımlamayı başkası için de kullanmamak konusunda hepimizin özen ve dikkat göstermesi gerekiyor. Meşhur misaldir, hani, o ilk taşı bu günahı işlemeyen atsın diye, bu ülkenin bu hâlde olmasında hepimizin sorumluluğu, payı var. Dolayısıyla galiba söz söylerken de bu dikkatle, bu özenle hepimizin konuşması gerekiyor.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bilgen.