Konu:İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in 10 Sıra Sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi İle 11 Sıra Sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Üçüncü Tur Görüşmelerinde Chp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:31
Tarih:13/12/2018


İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın üçüncü tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok kısa çünkü izah etmem lazım gelen birkaç şey var. Malum uzamasını ben de istemiyorum ama şartlar böyle gerektiriyor.

Şimdi, Sayın Zeybek konuşmasında... Kendisi daha evvel uzun yıllar meclis üyeliği yaptı bildiğim kadarıyla İstanbul'da. O sebeple, TOKİ'nin nasıl bir plan yapma sürecinden geçtiğini çok iyi bildiği kanaatindeyim. TOKİ tek başına plan yapamaz, her bir kurumumuz gibi, ya büyükşehirden veyahut da Bakanlıktan onay alması lazım. Gerektiğinde Sayın Bakanımız daha detaylı bilgi de verecektir. Bu manada, TOKİ'yi böyle layüsel bir anlayış içerisinde anlatmayı tabii ki kabul etmiyoruz.

Camiyle alakalı hassasiyeti de çok hoşumuza gidiyor, güzel bir takip süreci ama doğru şekilde takip etmeleri kaydıyla. Cami -daha evvel okuduk geçtiğimiz günlerde burada- ömrünü tamamlamış bir cami. Yeniden bir cami yapılması gerekiyor. O bölge içerisinde, bölgesel plan içerisinde cami yeri var ve aynı yere bir cami inşaatı yapılacak. Bize bunu söyleyerek kendi kötü şöhretlerini silebilmelerinin mümkün olduğunu düşünmüyorum.

Devamında da Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu'yla alakalı...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Evet, tamamlayın Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Çok kısa... Hemen toparlıyorum.

Sayın Necmi Kadıoğlu'yla biz uzun yıllar beraber çalıştık. Esenyurt Belediye Başkanlığımızı yaptı. Kendisi görevden alınmadı, sağlık sebepleriyle istifa etti ve üç yıla yakın zamandır da devam eden bir tedavisi var.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Zengin.