Konu:Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:31
Tarih:13/12/2018


Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, şu anda ceza aldığı ve alelacele dosya sırası değiştirilerek hükümlü hâle getirildiği dosyada yargılama konusunda 2013 "Nevroz"unda yaptığı konuşma dışında bir şey yok. Şu anda bugün yargılandığı dosya için bir şey söylüyor olsanız dersiniz ki: "Tamam, iddianamede bunlar var." Ama ceza aldığı dosya...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı da var; lütfen, rica ediyorum ya.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Kaldı ki zaten söylediğiniz iddialar söz konusu olsa beş yılın altında ceza verilmez biliyorsunuz. Dolayısıyla da bu konuda hiç olmazsa iddianamedekini, hiç olmazsa hâkimin verdiği kararı dikkate alın da onun üzerinden tartışalım.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler.