Konu:Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün 10 Sıra Sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi İle 11 Sıra Sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Üçüncü Tur Görüşmelerinde Hdp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:31
Tarih:13/12/2018


Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Sanıyorum sistemle ilgili bir sorun var, denediğim hâlde giremedim.

Evet, aradan sonra ben de tüm arkadaşlarıma merhaba demek istiyorum. Sayın Sürücü'nün konuşmasını dikkatle dinledim. Doğrusu, tabii, doğal olarak yaşı itibarıyla -öyle söyleyeceğim- Türkiye'nin darbeler tarihine çok vâkıf olmadığı kanaatindeyim. Türkiye'de demokrasi tarihi ile darbelerin tarihi arasında ters bir orantı var. AK PARTİ aslında kurulduğu günden itibaren ve kendi hayatı devam ederken, 2016'da darbelerin her şeyine fikren ve içerisindeki o fiillerin tamamına muhalefet eden bir parti. Böyle bakıldığı zaman, anlattığı meseleler Türkiye'de darbeci bir anlayışın tezahürü. Mezarlardan biz niye korkalım? Saidi Nursi bu ülkede hepimizin meselesi değil mi? Biz senelerce bulunduğumuz her yerde, Saidi Nursi'yle alakalı yapılan pek çok etkinliğin, kampanyanın parçası olduk. Mezarlar bütün inanç sistemlerinde kutsaldır, hiç kimse mezarlara zarar veremez ve vermemelidir. AK PARTİ'nin bunlarla alakalı en ufak bir şeyi olamaz. Bir insan öldükten sonra hukuken her tür şey bitmiştir, sonlanmıştır; ahirete intikal etmiştir. Hâl böyle olunca mezarlardan korkmamız diye bir şey asla söz konusu olamaz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hiçbir kültüre zarar vermemiz mümkün değil. Ama kendisinin yaklaşımı, zaten bütün meselelere bakarken bir savaşçı anlayışla yaklaştığı için, olayları doğru anlamakta, analiz etmekte ve anlatmakta müthiş bir kafa karışıklığı içerisinde olduğunu görüyorum ve altını çizmek istiyorum.

Teşekkür ederim.