Konu:Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:31
Tarih:13/12/2018


Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, öncelikle hatibin bu şekilde usulde kürsüye gelerek konuşması doğru değil. Elbette bulunduğu yerden söz alarak konuşabilir.

Şimdi, devamında şunu ifade etmek istiyorum: AİHM kararıyla alakalı bir defa kesinleşen bir karar yok. Evet, Anayasa'mızın... (Gürültüler) Bir susar mısınız, lütfen. Anayasa'mızın 90'ıncı maddesine göre... (AK PARTİ ve HDP sıralarından karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, lütfen, bakın, grup başkan vekiliniz konuşuyor, grup adına görüş açıklıyor, tamam.

OYA ERONAT (Diyarbakır) - Sustur o zaman, onu sustur!

BAŞKAN - Sayın Eronat...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Anayasa'mızın 90'ıncı maddesine göre kesinleştikten sonra olabilecek şeyler var. Şunu görmemiz lazım: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim Türkiye yargı sistematiğinde veya uluslararası hukuk anlamında iç hukukta gördüğümüz bir yargı sistematiği değil, onların uygulanmasıyla ilgili süreçler daha farklı. Şu anda kesinleşmiş bir karar yok. Sizin yaptığınız başvuruya...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ...mahkemenin verdiği cevap -kararı da okuyabilirsiniz- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı kesinleşmediği için, kendisi itiraz edeceği için... Biz bu karara itiraz edeceğiz, Adalet Bakanlığımız açıklamasını yapacaktır, üç aylık süremiz var. Bunun neticesinde kesinleştikten sonraki süreçlere bakacağız. Kaldı ki yargı, itirazlarla şekillenir. Uygulamak başka bir şeydir. Her bir kararı bakın defaatle yerel mahkeme, üst mahkeme... Aynı şey uluslararası hukuk için geçerli. Uluslararası hukukun Türkiye'den daha değerli olduğuna inanmak hukuka inanmamak demektir.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)