Konu:Türkiye Cumhuriyeti Devletine Kan Kusturmaya Ant İçmiş, Milleti, Memleketi Bölmeye Ahdetmiş, Birçok Masumun Kanına Girmiş Terör Örgütünün Ve Bunun Elebaşının Meclis Kürsüsünde Dile Getiriliyor Olmasını Kabul Etmeyeceklerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:31
Tarih:13/12/2018


Türkiye Cumhuriyeti devletine kan kusturmaya ant içmiş, milleti, memleketi bölmeye ahdetmiş, birçok masumun kanına girmiş terör örgütünün ve bunun elebaşının Meclis kürsüsünde dile getiriliyor olmasını kabul etmeyeceklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkan, biz dün itibarıyla daha çok taze bir tartışma sürecinden çıktık. Dün de çok tahrikkâr ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal varlığını, ortak değerlerini ve bu zamana kadar yürüyen terörle mücadelede vermiş olduğu kayıpları, acıları görmezden gelircesine, bunlar sanki hiç yokmuş gibi, tamamen bir ajitasyon içerisinde, Türk milletinin değerlerine karşı yapılan bir konuşma Milliyetçi Hareket Partisinin olduğu gibi Meclisteki diğer siyasi partilerin de tepkisini oluşturmuştur ve bu konuda en sert şekilde tepkimizi ortaya koymuştuk. Şimdi, tekrar yüksek bir ses tonuyla veya farklı bir üslupla konuşmak istemiyoruz burada ancak dün itibarıyla konuşulan bazı şeyler vardı ve bu noktada biz yüksek bir hassasiyet gösterilmesini talep etmiştik.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Açalım mikrofonu.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Meclis kürsüsünde, bu milletin gözünün önünde, Türkiye Cumhuriyeti devletine kan kusturmaya ant içmiş, milleti, memleketi bölmeye ahdetmiş ve Türkiye'nin bağımsızlığının, hürriyetinin ortadan kalkması, topraklarının bölünmesi için mücadele içerisinde olan ve birçok sivilin, birçok masumun kanına giren hain bir terör örgütünün ve bunun elebaşının bu Meclis kürsüsünde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu en şerefli kürsüsünde bu şekilde dile getiriliyor olması ve kutsanıyor olması bizim asla ve asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Aynı anlayışın bugün devam ediyor olmasından dolayı büyük bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Bu konuşmalar devam ettiği süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - ...değerlerine ve Türk milletine alenen hakaret edilmesine müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.(MHP sıralarından alkışlar)