Konu:İzmir Milletvekili Murat Çepni Ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın 10 Sıra Sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi İle 11 Sıra Sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Üçüncü Tur Görüşmelerinde Hdp Grubu Adına Yaptığı Konuşmalarındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:31
Tarih:13/12/2018


İzmir Milletvekili Murat Çepni ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; ben Sayın Başaran'ın konuşmasından sonra söz talep edeceğim için ikisini aynı anda ifade etmek istiyorum.

Sayın Çepni konuşmasında savaşa ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor. Savaşa sanıyorum kendilerinin ihtiyacı var çünkü biz bu işi savaş diye tanımlamıyoruz. Terörü az bulanlar, memleketimiz için savaşı buraya layık görüyorlar. Ülkemizde uluslararası hukuk çerçevesinde devam eden bir terörle mücadele var, bu mücadele her alanda devam ediyor. Diliyle mücadele ediyor... Biz "Sayın Öcalan" denmesine de karşıyız. Dille mücadele, politikalarla mücadele ama silah çekene elbette ki bu silahın karşılığında da yapılması gereken neyse onunla mücadele ve hukukla mücadele. Tercih ettiğimiz yöntem bu, hukukla mücadele. Bunun altını muhakkak çizmek istiyorum.

Şimdi, Sayın Başaran hukukçu ve kendisi enteresan bir hukuki çelişki içerisinde bize bir ifadede bulunuyor. Yeri geldiğinde hukuktan bahsediyor...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ...yeri geldiğinde hukuk tanımamazlıktan ama yeri geldiğinde de hukukun uygulanmasından bahsediyor, adil uygulamadan. Şimdi mahkemelerimizde verilen Selahattin Demirtaş'la alakalı beraat kararları var, örnek vermek istiyorum. Midyat Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu 4. Asliye Ceza Mahkemesi, yine İstanbul Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi, 10. Asliye Ankara, burada beraat kararları var. Devamında kovuşturmanın ertelenmesiyle ilgili kararlar var. Erciş 1. Asliyede, Adana'da, Silopi'de, Siirt'te kovuşturmanın ertelenmesi kararları var. Böyle bakıldığı zaman kendilerinin lehinde olan hiçbir şey bu kürsüde konuşulmuyor ama aleyhte olduklarını düşündükleri her şeyle ilgili muazzam bir hukuksuzluk iddiası.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Demirtaş'la alakalı verdiği kararı isterseniz tek başına bir gündem yapalım, kalem kalem çalışalım burada. Bakıldığı zaman şu görülecektir. Demirtaş'la alakalı iddiayla ilgili en ufak bir itiraz yoktur Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Evet, toparlıyorum.

Terörü teşvik ettiğinin, övdüğünün, attığı "tweet"lerle sokağa çağırdığının, insanları terörizme teşvik ettiğinin dolaylı olarak mahkeme kararıyla altı çizilmiştir. O sebeple, eğer hukukçuysak yani bu kedi ciğer meselesi gibi, bir şeyin arkasındaysak, hukuka sığınacaksak hep beraber hukukun arkasında duralım ama dün yapılan konuşmalarda da vardı; bölgede yaşanan terör olaylarını Filistin'e benzetmeye, İrlanda'ya benzetmeye ve Türkiye'yi bir savaş ortamına boğmaya hiç kimsenin hakkı olmadığının da altını çizmek istiyorum.

Teşekkürler. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Zengin.