Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:31
Tarih:13/12/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA İBRAHİM AYDIN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde AK PARTİ grubumuz adına söz almış bulunmaktayım, Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, bugün meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Şahsımın da otuz yıl hizmet ettiği ve mensubu olmaktan şeref duyduğum Orman Genel Müdürlüğü, ülkemizin orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlayarak kaynakların milletimizin menfaatine sunulmasından sorumlu, yüz yetmiş dokuz yıllık köklü bir kurumumuzdur.

Orman Genel Müdürlüğü, mevcut ormanların geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve alanlarının genişletilmesi, ormanların sağladığı ürün ve hizmetlerden toplumun azami faydalanmasının temini için son on altı yıldır önemli çalışmalar yapmaktadır. Bugün ülke olarak dünyada orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz. Son on altı yılda orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkardık. Ülke alanımızın yüzde 29'u orman alanıyla kaplıdır. Hedefimiz 2023'de yüzde 30'a ulaştırmaktır.

2003-2017 yılları arasında yaklaşık 5,2 milyon hektar alanda ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu, mera ıslahı gibi ormancılık faaliyeti gerçekleştirilerek 4,2 milyar adet fidan toprakla buluşturuldu. 2019 yıl sonu itibarıyla 4 milyar 500 milyon fidan toprakla buluşturulacaktır.

Erozyonla mücadelede dünya lideriyiz. 2 milyon hektar alanda erozyon kontrolü çalışmaları yapıldı.

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde "Fidanlar fidanlarla büyüyor" adı altında başlatılan kampanyayla 10 milyon öğrencimizle birlikte 81 ilde 10 milyon fidan toprakla buluşturulmaktadır.

2008 yılından itibaren milletimize hizmet gayesiyle açık alanlar, kara yolu kenarları, okullarımız, hastane ve sağlık ocaklarımız, mezarlıklarımız büyük bir hızla ağaçlandırılmaktadır. Ayrıca, 162 milyon adet fidan bedelsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ormanları kırsal kalkınmanın lokomotifi yaptık. Uygulamaya koyduğumuz 38 eylem planıyla orman köylümüze gelir getirici tür ağaçlandırmalarıyla yeni gelir kapıları açılmıştır.

Orman köylülerimizi doğduğu yerde kalkındırıp doyurmak, yaşatmak ve göçleri önlemek için Hükûmet Programı'nda olan ve 2015-2019 dönemini kapsayan "5 Bin Köye 5 Bin Orman" eylem planı doğrultusunda bugüne kadar 3.928 köyde gelir getirici tür ağaçlandırması yapılarak 10 milyon fidan dikilmiştir.

Son on altı yılda orman köylümüze yapmış olduğumuz doğrudan destekler -ORKÖY ve özel ağaçlandırma kredileri- ve ormancılık faaliyetleriyle -işçilik ve sübvansiyonlar- 16 milyar TL gelir sağladık.

Bugüne kadar arıcılığa ve bal üretimine verdiğimiz destekler sayesinde 450 adet bal ormanı kurularak ülkemiz bal üretiminde dünyada 6'ncı sıradan 2'nci sıraya yükselmiştir.

Vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam alanları oluşturmak gayesiyle 2003 yılından bugüne kadar 1.328 adet mesire yeri, 141 adet şehir ormanı kurulmuştur.

Değerli milletvekilleri, "Keçin var, suçun var." anlayışından vazgeçerek, ormanlarımızda otlatma planları yapılarak hayvancılığımıza büyük destek verilmektedir.

Dünyadaki 115 milyar dolarlık tıbbi ve aromatik bitkiler pazarından pay almak için odun dışı orman ürünleri üretimi artırılmıştır. Bu konuyla ilgili, Gazi Meclisimizde Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verilmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ormanlarımıza yapılan bakım, gençleştirme gibi faaliyetler sonucu yapılan üretimle ülkemizin orman ürünleri ihtiyacını yerli kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, sektörde dışa bağımlılığı azaltmak için 2002 yılında 14 milyon metreküp olan endüstriyel odun üretimini 2018 yılında 25 milyon metreküpe, 2019 yılında 29 milyon metreküpe çıkarıyoruz. Böylece ithalatımızın 1 milyar dolar eksilmesine katkı sağlayacaktır. Hedefimiz, 2023 yılında üretimi 32 milyon metreküpe çıkararak ülke tüketiminin yüzde 100'ünü karşılamaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; orman sınırlarının korunması ve mülkiyet problemlerinin çözümüne yönelik orman kadastro çalışmalarını hızlandırdık. Artık ormanlarımızın tapusu var. 2021 yılına kadar tapuya tescil işlemlerini, 2023 yılına kadar 2/B uygulamalarını tamamlayacağız; mülkiyet problemlerini çözerek orman köylüleriyle hasım değil, hısım olacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, orman yangın yönetim sistemiyle insan gücü, kara ve hava araçları tek merkezden yönetilerek Türkiye'yi orman yangınlarıyla mücadelede çevre ülkelere de her an yardım edebilecek güçlü bir yapıya kavuşturduk.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, bağlayın sözlerinizi Sayın Aydın.

İBRAHİM AYDIN (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım.

Bu sayede orman yangınlarıyla mücadelede bölgemizde lider ülke olduk. Kurmuş olduğumuz erken uyarı sistemiyle orman yangınlarına müdahale süresini kırk beş dakikadan on beş dakikaya düşürdük.

Dünyada en son yaşanan ABD Kaliforniya yangınında 65 bin hektar orman alanı zarar görmüş, 88 kişi hayatını kaybetmiş; yine, komşumuz Yunanistan'ın başkenti Atina'da 18 Temmuz 2018'de çıkan yangında 1.276 hektar orman alanı zarar görmüş, 91 kişi hayatını kaybetmiştir. Bizim ülkemizde ise 2018 yılında 5.384 hektar orman alanı zarar görmüştür.

Orman Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar kapsamında, yangından dolayı zarar gören alanlar aynı yıl içinde ağaçlandırılarak orman varlığının yok olmasına izin verilmemektedir.

Bu gayretli çalışmalarından dolayı, işçisinden memuruna, mühendisinden genel müdürüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

2019 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Aydın.