Konu:Terör örgütüyle iltisaklı olup cezaevine giren bir kişinin tuttuğu tutanağın resmî belge hüviyetinde olmaması gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:31
Tarih:13/12/2018


Terör örgütüyle iltisaklı olup cezaevine giren bir kişinin tuttuğu tutanağın resmî belge hüviyetinde olmaması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri; hepinizi saygı, hürmetle selamlıyorum.

Şimdi, biz teknik hukuk açısından, terör örgütüyle iltisaklı olup cezaevine giren bir kişinin tutacağı bir tutanağı resmî tutanak kabul edebilir miyiz edemez miyiz? Siz otoriter bir kamu hukukçususunuz ve bunun, bir terör örgütü üyesinin tutacağı tutanağın resmî belge hüviyetinde olmaması lazım. Bunun mağdurlarından bir tanesi de benim. Benimle ilgili gayet rahat tutanak tutanlar şu anda FETÖ terör örgütüyle iltisaklı olarak cezaevinde ama bununla ilgili benim hakkımda düzenlenen fezlekeler var. Peki, bu fezlekelere biz inanacak mıyız, resmî bir hüviyet verecek miyiz vermeyecek miyiz? Olması gereken, eğer hukuk devletinde isek bizim bunlara bir resmiyet vermemiz lazım, bunun tekrar gözden geçirilmesi lazım. Bunu dile getirmek istedim.

Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunarım.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Tanal.