Konu:Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Tekraren Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:31
Tarih:13/12/2018


Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Karşılıklılık değil ama ifade etmek istiyorum.

Şimdi ben, bizler, her birimiz yargının birer parçasıyız Sayın Bilgen. Şimdi, hâl böyle olurken yargılama süreci bir defa geriye dönük olarak yapılanların her birisinin tekrar tekrar gözden geçirileceği aşamalar içeriyor. Eğer bu konuya dair iddialar yargının önünde dile getirilirse muhakkak surette hâkimlerimiz bunları dikkate alacaktır. Ben Türkiye'de mevcut olan hâkim ve savcılarımızın bu şekilde itham altında bulundurulmasını hakikaten haksızlık olarak görüyorum bu manada. Her bir hâkimimiz, savcımız önündeki delilleri mümkün olduğunca adil değerlendirecek backgrounda, bilgiye sahip durumdadır.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Bağımsız bir yargı yok ki, kimi kandırıyorsunuz burada ya!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - O sebeple, buradaki yaklaşımı lütfen, yani bence adil görmek lazım.

Demirtaş'la ilgili meseleden bahsettiniz. Yani mesela, ben bugün tekrar oturdum bu AİHM kararını başından sonuna kadar okudum. Yani bu tezleriniz gerçeği göstermiyor. AİHM kararını bile okuduğunuz zaman ortadaki vakanın ne kadar hakikat olduğu, ne kadar gerçek olduğu ortaya çıkıyor.

TUMA ÇELİK (Mardin) - Yapmayın ya! Bu kadar da yapmayın ya!

MUZAZZEZ ORHAN (Van) - Ayıptır ya!

TUMA ÇELİK (Mardin) - Bir tek sizin hukukunuz doğru!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Gün içerisinde bunları zaten ileri süreceksiniz konuşmalarınızda, bolca konuşma imkânımız olacak; o yüzden, daha sağlıklı bir şekilde geldiğinde bunları konuşuruz.

BAŞKAN - Teşekkürler.

TUMA ÇELİK (Mardin) - Ama doğru; sizin hukukunuz size doğru!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hiç öyle değil, hukuk hepimizin.

BAŞKAN - Teşekkürler sayın milletvekilleri.