Konu:Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:31
Tarih:13/12/2018


Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; her birinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın grup başkan vekili konuşmasını yaparken şöyle ifade ediyorlar: "AK PARTİ kendiyle alakalı konularda adaletli, diğer konularda adaleti hiç umursamıyor ve sonuç olarak da hâkim ve savcılarla alakalı, FETÖ konusunda, yargılama yaparken tarafgir bir durum içerisinde." Doğrusu, bu, bizim yaklaşımımızın hiç yanından geçmeyen bir tarz. Neden? Nedeni çok basit: Biz terörle mücadele ediyoruz. FETÖ'nün sadece AK PARTİ'ye değil, Türkiye'deki bütün siyasi partilere yönelmiş bir tehlike olduğunu, vatandaşlarımıza yönelmiş bir tehlike olduğunu düşünüyoruz, memleketin tamamını hedefleyen. Hatta sadece Türkiye'yi değil, Türkiye'nin dışında da gittiğimiz ülkelerde onların kendi içlerine yönelik olarak ortaya çıkmış olan uluslararası bir terör örgütü olduğu kanaatindeyiz. Hâl böyle olunca da hâkimler, savcılar, polisler, her kim olursa olsun FETÖ'yle teması olanlarla ilgili olarak 17-25, evet, bir başlangıç noktasıdır ama bu insanların Türkiye'deki eylemleri kırk yıllık bir geçmişe sahip; bu sebeple de, yaptığımız tüm çalışmalarda geriye dönük olarak elimizde var olan bütün delilleri ve yeni ortaya çıkan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Müsaadenizle...

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ... zaman içerisinde, yargılama sürecinde ortaya çıkan tüm delilleri daha detaylı olarak değerlendirerek karar vermeye çalışıyor yargı sistematiğimiz. Ben, kendi adıma, avukat olarak da uzunca bu yargılamaları takip ettim; hâkimlerimizin ne kadar özenli olduğunu görüyorum. Sayın Bakanımız da buradalar, yeri geldiğinde bu süreçle alakalı daha detaylı bilgi vereceklerdir. Bu mesele Türkiye meselesidir bizim için; o sebeple, tarafgir bir yaklaşım asla söz konusu olamaz.

Le Monde'la ilgili olarak da, doğrusu, yani bir basıt üzerinden Türkiye'ye not verilmesini de asla doğru bulmuyorum. Dünyada bir sürü gazete haber yapıyor.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Hapishanelere bakın, hapishanelere bakın lütfen.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Müsaade ederseniz, ifademi bitirmek istiyorum.

O haberi görmedim, o yüzden görmediğim bir haber üzerinden bir şey ifade etmek istemiyorum ama burada, Mecliste, gazete manşetleri üzerinden birbirimizi suçlamak yerine, elimizde pek çok imkân var, veri var, bunun üzerinden birbirimizle alakalı kanaat belirtmeyi daha doğru, daha ilkesel buluyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler.