Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3'üncü Tur Görüşmeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:31
Tarih:13/12/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AK PARTİ GRUBU ADINA OSMAN MESTEN (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet Bakanlığının 2019 bütçesi üzerine grubum adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.

Öncelikle, bugün Ankara'da yaşanan elim tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim medeniyetimiz adalet üzerine kurulmuştur. Adalet mülkün temelidir. İnancımız da adil olmayı emretmektedir. Ecdadımızın terazisi daima hassas, kılıcı keskin olmuş ve adaletten kesinlikle taviz vermemiştir. Bugün, Osmanlı'nın çekildiği coğrafyalara bakacak olursak bunu daha iyi anlarız. Bu yaşanan acıların, zulümlerin, katliamların temel sebebi adaletten yoksunluktur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vatandaşlarımızın daha hızlı, daha etkili, daha adil karar ve yargılama süreçlerinden istifade edebilmesi için, son on altı yıl içinde adalet hizmetlerine merkezî bütçeden ayrılan pay 2 kat artırılmış, adliyelerimizin fiziki imkânları, yapısal dönüşümleri de hız kazanmıştır. Bunlarla birlikte, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru imkânı getirilmiş, Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuş, mahkemelerin yükünü azaltacak ara buluculuk ve uzlaştırmacılık mekanizmaları ihdas edilmiştir. Ayrıca, istinaf mahkemeleriyle iki dereceli yargılama sistemine geçilmesi de adaletin daha hızlı tecelli etmesi için atılan önemli adımlardandır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükûmetlerimiz her alanda olduğu gibi yargıda da yapısal reformlara imza atarken diğer yandan da FETÖ, DEAŞ, PKK ve bilumum terör örgütleriyle eş zamanlı, amansız mücadele etmektedir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden dâhilî, haricî tüm unsurlara ve uzantılarına karşı vermiş olduğumuz bu mücadeleden bizi hiçbir güç alıkoyamayacaktır.

FETÖ terör örgütü 17-25 Aralıkta medya, polis ve yargı marifetiyle seçilmiş iktidara karşı darbe girişiminde bulunmuş fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla amaçlarına ulaşamamışlardır. Bu olaylardan hemen sonra adliye ve Emniyette mevzilenen kimlikleri ifşa olmuş FETÖ mensupları behemahâl görevden el çektirilmişlerdir. Aklını düşmana kiralayanların, ruhunu iblise satanların ülkemizi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğine de 15 Temmuzda hepimiz şahit olduk. Asker kılığına girmiş hain FETÖ'cüler, millî iradenin tecelligâhı olan bu yüce Meclisi dahi bombalama alçaklığını da gösterdiler. O gece milletimiz liderine, ülkesine, hukukuna ve demokrasisine sahip çıkmış, FETÖ'cü hainlerin kalkışmasına göğsünü siper ederek karşı durmuştur. Bu alçakların darbe teşebbüsünün püskürtülmesinde bütün millî ve yerli unsurların, vatansever askerlerimizin ve kahraman polislerimizin olduğu kadar elbette memleket sevdalısı, cesur yargı mensuplarımızın da çok büyük payı vardır. 15 Temmuz gecesi hızla harekete geçen hâkim ve savcılarımız olaya cesaretle el koymuş, soruşturmaları başlatmıştır. 15 Temmuz sonrasında da bu FETÖ'cü hainlerin devlette yuvalanmış, kuluçkaya yatmış, uyutulmuş hücrelerine karşı temizlik operasyonlarında en kararlı ve tavizsiz adımları atan kurumumuz yine adalet teşkilatımız olmuştur. Sinsi bir şekilde Emniyeti, yargıyı, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve bürokrasiyi ele geçiren karanlık suç örgütü FETÖ'nün sadece ahlak değil, akıl sınırlarını da zorlayan yöntemlerine, tuzaklarına karşı adalet teşkilatımızın gösterdiği güçlü duruş gerçekten takdire şayandır. Hâkim, savcı ve yardımcı personel sayısındaki azalmaya rağmen hizmetlerini hiç aksatmadan hatta eskisine göre daha hızlı bir şekilde veren adalet teşkilatımızın tüm mensuplarına bu vesileyle teşekkürü bir borç biliyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Türkiye genelinde darbe suçundan 289 dava açılmıştır. Yaklaşık 25 bin FETÖ'cünün yargılandığı bu davalarda 220'sinin kararı çıkmış, 69 derdest dava da neticelenmek üzeredir. Davaların önemi, büyüklüğü, sanıkları, tanıkları ve delilleri ve safahatı göz önünde bulundurulduğunda hızlı ve adil bir sürecin işlediğini kabul etmek gerekir. Savcı ve hâkimlerimizin bir kuyumcu titizliğiyle yürüttüğü yargılamaların vicdanları tatmin edecek şekilde sonuçlanacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Daha önce darbecilerin, ardından vesayetçilerin, son olarak da FETÖ'cülerin milletimizin duygu dünyasında adalete vurduğu darbelerin tüm izlerini silene kadar bu çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz.

2019 yılı bütçemizin devletimize, milletimize, tüm yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ederken bu bütçenin hazırlanmasında emeği geçen başta Bakanımız olmak üzere Bakanlık ve Meclis çalışanlarına teşekkür eder, Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Mesten.