Konu:Ordu ilinde elektrik kablo ve direklerinin bakım, onarımının yapılarak mağduriyetin giderilmesini rica ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:30
Tarih:12/12/2018


Ordu ilinde elektrik kablo ve direklerinin bakım, onarımının yapılarak mağduriyetin giderilmesini rica ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Sayın Başkan, Ordu ilinde yaklaşık otuz yıla yakındır elektrik direkleri ve kablolarında herhangi bir yenilenme, herhangi bir bakım onarım yapılmadığından dolayı -Sayın Bakana Plan ve Bütçe Komisyonunda da söylemiştim, tekrar ifade ediyorum- özellikle kış aylarında elektrik kesintileri çok sık oluyor. Mümkünse, ilgili firmanın uyarılarak beş yılda bir yapılması gereken bakım onarım için Ordu'da hassasiyet gösterilmesini, elektrik kesintilerinin giderilmesini rica ediyor, saygılar sunuyorum.