Konu:İnsanların cezaevlerinde birtakım şeylere tepki vermesinin sebebi anlaşılırsa hukuk devletinin gerektirdiği bir anlayışın egemen kılınabileceğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:30
Tarih:12/12/2018


İnsanların cezaevlerinde birtakım şeylere tepki vermesinin sebebi anlaşılırsa hukuk devletinin gerektirdiği bir anlayışın egemen kılınabileceğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Teşekkür ediyorum.

Şimdi, tabii, bir şeyi somut olarak reddetmek için hiçbir örneğinin olmaması gerekir ki reddetmek, bu kadar kolay olsun. Ben bunu asla paylaşmak istemezdim, şık da bulmam böyle kişisel şeyleri paylaşmayı ama Silivri Cezaevine ailem, kargoyla seccade göndermiş, ince bir seccade, katlanıp cebe konulan küçük bir seccade ama güvenlikten geçmedi, değerli arkadaşlar, aynen deminki gerekçeyle, intihar girişiminde seccadenin kullanılabileceği gerekçesiyle. Sonra, dediler ki: "Bunun başka bir yolu var, ne yapacaksınız? Kantinden satın alacaksınız." Şimdi, kantinden satın almanın, güvenliği tehdit etmediği ama eğer kendiniz gönderdiğinizde... Ki, katlanan, son derece küçük bir şeydi. Bu mantıkla yönetiliyor cezaevleri. Cezaevlerinde insanların birtakım şeylere tepki vermesinin sebebini anlarsak daha insanca, gayet tabii, hukuk devletinin gerektirdiği bir anlayışı egemen kılarız yoksa bu anlayışın ortaya çıkarttığı tepkiler, çok daha büyük kopuşları beraberinde getirir. Sonra, arkasından -çok uzatmayacağım Sayın Başkan- geldiler ve odalarda, 3 kişinin kaldığı odada "2 seccade bulunamaz." diye seccadeler toplandı. Gerekçesini sorduk, dediler ki: "Burası FETÖ odası değil, dolayısıyla burada niye bu kadar seccade var?"

Arkadaşlar, bunlar cezaevi görevlilerinin mantığı. Şimdi, bu mantığı elbette ki genele şümul ederek yorumlamak ve buradan bir genelleme çıkartmak için söylemiyorum ama özel vakalar aktardığımızda, renkli kalem alınmıyor "Renkli kalemlerle filanca bayrak yapılır." diye. Bunu bu Meclisin İnsan Hakları Komisyonunda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü geldi, kabul etti. Şimdi, bu mantıkla gittiğinizde bu ülkenin nereye varacağını az çok herkesin, hepimizin kabul etmesi gerekiyor.

Teşekkür ediyorum.