Konu:Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:30
Tarih:12/12/2018


Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, ben örneği şunun için verdim: Geçtiğimiz hafta Urfa'da, daha önce Mersin'de, Diyarbakır'da ve Van'da, evet, açlık grevleriyle, Leyla Güven'e destek, dayanışma için yapılan açlık grevleriyle ilgili müdahaleler, parti içinde, bina içinde bu pasif eylem yapılırken gerçekleşti. Şimdi, bir kere sokakta değil, kamu düzenini etkileme, zarar verme ihtimalleri yok. Bunlar gözaltı gerektiren şeyler değil ki, başka türlü bir yargılama süreci eğer söz konusuysa bu işletilebilir. Kaldı ki önleyici müdahale diye bir alışkanlık oluştu. İzmir'de açlık grevi yok değerli arkadaşlar. Olacak diye, muhtemelen olur diye bir önleyici müdahale. Bu tam bizim "Bush doktrini" dediğimiz yaklaşımdır. Yani -tırnak içinde söylüyorum- bir fiil, bir eylem gerçekleşmeden öncesinden yapmadır ki bu şekilde şu anda 7 bin civarında siyasetçi cezaevinde, bir buçuk yıl boyunca gözaltına alınıp iddianamesi hazırlanmayanlar var.

Teşekkür ediyorum.