Konu:Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:30
Tarih:12/12/2018


Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Tabii ki ilan edilen bir gerekçe oluyor. İki yıl önceki bir basın açıklamasından söz ediyoruz ve çok sayıda kişi evlerinden baskınla gözaltına alındı. Bu, sadece bu son hafta olanlar. Şu anda benim milletvekili olduğum şehirde üç dönem yöneticilerimizin tamamı cezaevinde.

Şimdi, bir operasyonu televizyondan dinlediğinizde, hatta neredeyse örgüt ismi yazılarak anons ediliyor ama sonrasında alınanlara bakıyoruz tamamen parti yöneticileri ve yürüttükleri çalışmalar da barış çalışmaları.

Kars'ta valiliğin kendisinin Barış Komisyonu var, birtakım gerilimleri, kavgaları, kan davalarını çözmek üzere şehrin yaşlı insanlarıyla kurulmuş bir Barış Komisyonu var. Bizim çalışmalarımızı da aynı eksende yürüten yöneticilerimiz kriminalize ediliyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Açalım arkadaşlar...

AYHAN BİLGEN (Kars) - Burada ister siyasi saikler olsun ister olmasın bir haksız gözaltının, keyfî tutuklamanın ve doğrudan doğruya siyasi çalışmaları, toplumsal çalışmaları hedef alan ve kriminalize etmeye çalışan bir yaklaşımın olduğu çok ortada, çok net. Bunların seçim dönemi yaklaştığında yoğunlaşması, seçimden hemen sonra bırakılması da bazı isimlerin galiba sadece bir zamanlama isabeti, sadece bir tesadüf olmasa gerek.

Teşekkür ediyorum.