Konu:Eyt'lilerin Probleminin Çözülmesini Mhp'nin Kendi Üslubunca, Kendi Değerlendirmesine Göre Halletmeyi Taahhüt Ettiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:29
Tarih:11/12/2018


EYT'lilerin probleminin çözülmesini MHP'nin kendi üslubunca, kendi değerlendirmesine göre halletmeyi taahhüt ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Efendim, şimdi mesele genişlemiş oldu bu söz almayla birlikte.

BAŞKAN - Sizden toparlamanızı rica edeceğim, artık gecenin ilerleyen saatinde...

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Tabii...

Yani İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre... Biz daha önceden bunu, kürsüde itibarıyla da ifade ettik. Milliyetçi Hareket Partisi anlayış birliği içerisinde, hedef birliği içerisinde olmadığı ve farklı değerlendirmeler içerisinde olduğu yapılarla beraber hareket etmeyeceğini baştan deklare etmiştir.

Ayrıca bu, Milliyetçi Hareket Partisinin siyasi duruşudur ve tavrıdır. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi belirler ve bu noktada oluşabilecek eleştirileri de her türlü şekilde, her şekilde göğüslemeyi de biz kendimize görev addederiz.

Burada o kanun düzenlemesiyle alakalı olarak Sayın Grup Başkan Vekilimiz Erkan Akçay Bey'in ifade ettiği hususlar Meclis zabıtlarında aynen geçiyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Son cümlenizi alayım.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Efendim, bunlar tutanaklarımızda geçiyordur.

Biz kanuni düzenlemenin hiçbir şekilde içerisinde bulunmadığımız, gerekçesinde, kanun maddelerinde yer almadığımız, bambaşka bakış açıları içerisinde olduğumuz bir kanun düzenlemesini desteklemek zorunda değiliz. EYT'lilerin probleminin çözülmesini MHP kendi üslubunca ve kendi değerlendirmesine göre, kendi yapmış olduğu hukuki düzenleme çerçevesinde halletmeyi taahhüt etmiştir.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) - Siz getirin, biz destekleyelim.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bu, başka siyasi partilerin meseleyi çok geniş veya dar veya farklı hukuki problemler içeren şekilde ortaya koyduğu kanun düzenlemelerine otomatikman destek verme sonucunu doğurmaz. Bu çok tabii bir şeydir. Bunu anlıyor olmalarına rağmen anlamazlıktan gelmelerinedir itirazımız. Bu, üzüntü verici bir durumdur. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Bülbül.