Konu:Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın 10 Sıra Sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi İle 11 Sıra Sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Birinci Tur Görüşmelerinde Aleyhte Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:29
Tarih:11/12/2018


Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın birinci tur görüşmelerinde aleyhte yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hayırlı geceler diliyorum.

Biraz evvel sayın milletvekili konuşmasında -adımızı doğru söyleyememiş bile olsa AK PARTİ Grubunun- Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin Anayasa'da normatif bir dayanağı olmadığını söyledi. Sayın Köksal hukukçu olduğu için ben Anayasa'nın 104'üncü maddesini kendisine hatırlatmak istiyorum. Parlamenter hükûmet sistemi dediğimiz zaman hükûmetin parlamentodan çıktığını kastediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi dediğimiz zaman da 104'üncü maddede "Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir." deniyor. Bu ifade başlı başına normatif bir dayanaktır. Bunu kendisine bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Bir de şunu hatırlatmak isterim ki kendisine: Milletvekili seçildikten sonra bizler artık bütün Türkiye'yi temsil ediyoruz. Evet, ben Tokat Vekiliyim, kendisi Afyon Milletvekili ama temsilimiz Türkiye'nin tamamına dairdir. O yüzden bulunduğu yerde, Afyon'da hemşehrilerine böyle selam çakar gibi konuşma yapmasını biraz tuhaf buluyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)