Konu:Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın 10 Sıra Sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi İle 11 Sıra Sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Birinci Tur Görüşmelerinde Aleyhte Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:29
Tarih:11/12/2018


Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın birinci tur görüşmelerinde aleyhte yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Şimdi, efendim, Sayın Başkanım, tecahülüarif diye bir sanat var divan edebiyatımızda, divan şiirimizde, yani bilip de bilmezlikten gelmek. Bu, şairane duygularla yapıldığı zaman, bir şiire konu olduğu zaman çok estetik, çok güzel duruyor olabilir ancak yanlış hatırlamıyorsam sayın hatibimizin hukukçuluk vasfını da göz önünde bulundurduğumuzda, Milliyetçi Hareket Partisinin "U" dönüşü yaptığı gibi çirkin bir ifadeden sonra bu tavır değişikliği gösterdiğini ifade ettiği hususta... (CHP sıralarından gürültüler)

ARZU ERDEM (İstanbul) - Dinle, dinle, ondan sonra...

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - ...özellikle emeklilikte yaşa takılan ve bu konuda mağduriyet içerisinde olan çok değerli vatandaşlarımıza, insanımıza selam gönderme gayreti içerisindeyken Milliyetçi Hareket Partisine karşı böyle bühtanda bulunmak haklı ve doğru kabul edilemez. Milliyetçi Hareket Partisinin bir başka siyasi partinin vermiş olduğu araştırma önergesine karşı geliştirmiş olduğu tavrı "MHP, emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı kanun teklifinden, duruşundan ve anlayışından vazgeçmiş" gibi göstermek Milliyetçi Hareket Partisine karşı yapılacak en büyük haksızlıktır.

KADİM DURMAZ (Tokat) - İnandık, biz de inandık!

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bunu bilmeyen, Meclis çalışmalarında araştırma önergesi nedir, kanun teklifi nedir bilmeyen insanlarımızın bu konuda kafa karışıklığı yaşaması normal kabul edilebilir ancak izah edildiği zaman onların anladığı bir durumda hâlen burada bir istismar vasıtası olarak bunun kullanılıyor olmasını asla ve asla kabul edemeyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayalım.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bunun haddizatında emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızı düşünerek değil, bu yol üzerinden siyasetini yürütme ve şu anda Türkiye'de çok güçlü bir şekilde oluşan bir iradenin, millî iradenin fesada uğratılması için vesile olarak kullanıldığını da ifade etmek istiyorum.

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.