Konu:Uzun süredir ücret alamadıkları için intihar etmek amacıyla inşaatın çatısına çıkan işçiler için muhatap bulunamadığını Genel Kurulun takdirine sunduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:29
Tarih:11/12/2018


Uzun süredir ücret alamadıkları için intihar etmek amacıyla inşaatın çatısına çıkan işçiler için muhatap bulunamadığını Genel Kurulun takdirine sunduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, biz bu kürsüyü de bu mikrofonu da bir tartışma platformu gibi görmüyoruz. Elbette bizim de bütün konuşmalara söyleyecek sözümüz, eleştirimiz var ki farklı yaklaşımlarımız var, farklı dış politika yorumumuz var, farklı bir ulus tarihi okumamız var. Ama ben onun için söz istemedim zaten, ilkesel olarak da doğrudan sataşma olmadan söz talebinde bulunmuyoruz.

Şimdi, 2 tane gariban paralarını alamadıkları için bir binanın üstündeler. Biz burada çok iri laflar konuşarak saatlerdir bir tartışma yürütüyoruz ama o 2 garibanı oradan indirmek için muhatap alınacak kimse henüz bulunabilmiş değil. Genel Kurulun takdirine sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

Kimse intiharı bu kadar kolay göze almaz Sayın Başkan. Sadece bunun için söz istedim.

Teşekkür ediyorum.