Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:29
Tarih:11/12/2018


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, bir sefer, bu şartlı ceza indirimi meselesi 24 Eylül tarihi itibarıyla ete kemiğe bürünüp Meclis önüne bir kanun teklifi olarak sunulmuştur. Genel Başkanımızın seçim öncesinde ifade ettiği husus, kader mahkûmu olarak ifade ettiği bir kesimin cezaevlerinde çekmiş olduğu sıkıntılardan dolayı, bu sıkıntıların hafifletilmesi ve aynı zamanda daha da önemlisi, cezaevlerinde kapasitelerinin çok üzerinde bir yoğunluk olması sebebiyle, bunun Türkiye'de her türlü kaotik teşebbüsün denendiği bir süreçte bir istismar vasıtası hâline gelmemesi, oradaki insanların istismar edilerek Türkiye'nin destabil hâle gelmesi, Türkiye'nin karıştırılmasına, sıkıntıya sokulmasına müsaade edilmemesi amacını taşımaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bunu Genel Başkanımız net bir dille ifade etmiştir ve buna 2000 yılındaki "Hayata dönüş" operasyonlarını örnek vermiştir. Türkiye'de en az 10 bin güvenlik personeliyle o kalkışmanın bastırılması için gösterilen çabayı hepimiz hafızalarımızı birazcık yokladığımızda çok net bir şekilde hatırlayacağız. Bunun ilk defa gündeme geliş şekli şartlı ceza indirimi olmasına rağmen, o kanun teklifi başvurusu yapıldığı andan itibaren bunu "af" olarak lanse edilmesinedir itirazımız. Bunun bu şekilde değerlendirilmesi, ortada yazılı bir metin varken bunun hilafına, bunun dışında ve bu konuyu yıpratmak ve sulandırmak maksadını taşıdığını düşündüğümüz bir çalışmanın basında ve kamuoyunda yürütülmesinedir itirazımız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Efendim, müsaade edin.

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Hatibimiz bu hususun altını çizmiştir ve bu konuda Türkiye'deki bütün kesimlerin -yani Cumhuriyet Halk Partisine dönüşünün sebebi de odur- bu konudaki görüşünün alınması ve toplumsal bir mutabakatla bu işin geçmesi gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisinin bu hususa mesafeli yaklaşmış olduğu doğrudur. Bunun dışında, diğer toplum kesimlerinin de düşüncesini merak etmek ve bu konudaki düşüncelerini söylemelerini teklif etmek, talep etmek başka bir şeydir.

Ayrıca, Andımız meselesindeki düşüncelerimiz aynen muhafaza edilmektedir. Andımız'la alakalı tavrımız bundan sonra da böyle olacaktır. Allah, inşallah, Andımız'ın bu okullarda, bu memleketin okullarında, bu memlekette her yerde söylenebileceği, haykıra haykıra söylenebileceği zamanları nasip etsin.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın.

Buyurun.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bu memleketin millî duygularla geleceğe yürümesi yolunda Andımız bir unsurdur, bunun dışında da yapılması gereken birçok şey vardır. İnşallah bu süreçler bunların hepsine vesile olacaktır, Türk gençliği bu anlayışla yetişecektir.

Son olarak, efendim, "Vahiy geldi." denilen ittifak anlayışını, ittifak sürecini ifade ettiler kendileri. İttifakla alakalı mesele, görüşme süreçleri ve yerel yönetimlerle alakalı ittifakın yapılmasının zorluğuyla alakalıydı. Bu süreçte fikir ayrılıkları ortaya çıkmış olabilir. Ancak bizim daha öncesinden işaret ettiğimiz gibi başka yerlerden vahiy yoluyla bu bizim karşımızdaki şu an "Millet İttifakı" denilen yapının sanki bir vahiy almış gibi, hiçbir ittifak söz konusu olmadığı bir ortamda ittifaka yönelmiş olduğunu gördüğümüz ortamda da bu yapının, Cumhur İttifakı'nın da elinin armut toplamayacağını herkesin bilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.