Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur Görüşmeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:29
Tarih:11/12/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ CHP GRUBU ADINA ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı bütçesi hakkında söz almış bulunmaktayım.

Görüyoruz ki elli sekiz yıllık Devlet Planlama Teşkilatının kapısına kilit vurduk, yerine Kalkınma Bakanlığını kurdunuz ama pek kalkınamadınız, bu sefer de Strateji ve Bütçe Başkanlığını kurup saraya bağladınız. Kurumları bu kadar kolay kapatıp bu kadar kolay açabilirsek tabii ki bütçe anlamında, ekonomi anlamında iki yakamız bir araya gelmez.

Sayın grup başkan vekili şunu söyledi: "On yedi yıldır hangi bütçeye destek verdiniz?" Evet, vermedik. Ben buradan soruyorum: Hangisinde halkla ilgili, köylüyle ilgili, işçiyle ilgili, milletle alakalı, öğrenciyle alakalı bir bütçe getirdiniz?

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Varlık vergisi...

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Şimdi, halk şunu soruyor: Biz buraya büyük umutlarla geldik, insanlar büyük umutlar besleyerek bizi getirdi. Bizim görevimiz ayda 20 bin lira maaş almak mı? VIP kullanmak mı? Özel hastanelerin hepsinden yararlanmak mı?

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Kullanmayabilirsiniz! Kullanma! Kullanma!

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Ben kullanmam.

İki yıl vekillik yapıp 11 bin lira emekli maaşını ömür boyu almak mı? Diplomatik pasaport kullanmak mı?

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Vekilliği bırak, siyaset yapma!

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Bakın, halk bizden bunları beklemiyor. Buraya 100 binlerce insanın, milyonlarca insanın, emeklilikte yaşa takılanların sorunu geliyor, reddediyoruz. 3600 ek gösterge geliyor, reddediyoruz. Tarım sektöründe kullanılan mazottan ÖTV'yi, vergiyi kaldıralım diyoruz, reddediyorsunuz. Emekliyi, öğrenciyi koruyalım diyoruz, reddediyorsunuz. Ben merak ediyorum, gerçekten ne işe yarıyorsunuz?

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Sen ne işe yarıyorsun?

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Ne kadar farkındasınız bilmiyorum, bu ülkede atanamayan 42 öğretmen işsiz kaldığı için intihar etti. Daha geçenlerde 27 yaşında bir avukat arkadaşımız kredi borcunu ödeyemediği için kendini astı. Yine, çocuğuna pantolon alamayan baba intihar etti. Sadece 2017 yılında 233 vatandaşımız yaşamına son verdi ekonomik kriz sebebiyle.

Gece vardiyasında çalışan işçilerin durumunu görüyor musunuz? Fabrikaya gidiyor musunuz? Sokağa çıkıyor musunuz? Gece çalışıp sabah eve giderken fabrikadan artan yemekleri poşete koyup çocuklarına götürmek zorunda kalan işçiler var bu ülkede. Ama biz bütçede bunları tartışmıyoruz, bütçede bunları konuşamıyoruz.

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Sen maaşını bağışlayabilirsin.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Sayın damat Bakan geldi "Bu bir tasarruf bütçesi." dedi. Bu tasarrufta saray var mı? Sarayın bir günlük mutfak masrafını gelip burada açıklayabiliyor mu? Yakıt masrafını açıklayabiliyor mu? Elektrik, su masrafını, koruma masrafını, araç masrafını, uçak masrafını açıklayabiliyor mu? Buradan tasarruf yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Nereden yapıyorsunuz? Emekliden yapıyorsunuz, işçiden yapıyorsunuz, köylüden yapıyorsunuz.

Dün Genel Başkanımız burada şunu söyledi, grup başkan vekili de burada oturuyordu: "2019'da tüm belediyelerimizde çalışan işçilerimiz 2.200 lira asgari ücret alacak." dedi. Grup başkan vekiliniz o kadar alaylı ve imkânsızmış gibi güldü ki hayret ettim çünkü sizin dünyanızda bu yok.

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Siz önce Muğla Milas'ta dört buçuk aydır maaşları ödenmeyen belediye işçilerinin maaşlarını ödeyin.

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - 2.500 lira biz veriyoruz şu anda, şu anda bizim belediyelerimizde 2.500 lira, 2.500 biliyor musun? Onun için güldü, onun için.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Şundan emin olun: Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri bunu yapacak.

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Milas'ta dört aydan beri belediyedeki işçiler maaş alamıyor.

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Araştırırsın, bakarsın.

BAŞKAN - Karşılıklı değil değerli arkadaşlar.

Siz Genel Kurula hitap edin.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Bakın, sürekli laf atıyorsunuz. Burada bazı milletvekilleriniz var, onların görevi burada laf atmak.

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - CHP belediyesi olarak dört aydır maaşları ödeyemiyorsunuz.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Siz milletvekilisiniz, dün burada Genel Başkanımız konuşuyor, Alpay Bey kendisine laf atıyor. Burada bir ahlak vardır, etik kuralı vardır, genel başkan konuşurken laf atılmaz, ona bile laf atıyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum.

BAŞKAN - Siz Genel Kurula hitap edin.

Tamamlayın.

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Siz önce Milas Belediyesinde çalışan işçilere maaşlarını verin, zamma ondan sonra gelin. Maaş alamıyorlar.

BAŞKAN - Arkadaşlar, karşılıklı olmasın lütfen.

Buyurun.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Oysa Alpay kardeşim, sen sürekli kale arkasında ısınıyorsun, çık buradan konuş, çık.

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) - Çıkacağım, çıkacağım.

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - VIP'i de kullanmayın bundan sonra, görmeyelim seni VIP'te.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Ama ekonomiyi konuşuyoruz, ama bütçeyi konuşuyoruz. Şimdi ben sana mikro desem aklına fırın gelir, makro desem aklına market gelir. Çık kardeşim, buradan konuş, anlat, anlat. Laf atmayın...

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Konuşuruz.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Hanımefendi, sen de laf atma. Çıkın gelin, buradan konuşun, halkın durumunu anlatın.

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Laf atmıyoruz, gerçekleri söylüyoruz. Gerçekleri konuşun, şov yapmayın.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, sataşmada bulunmayalım, sayın hatibi izleyelim.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Bu ülkedeki insanlar aç, evine ekmek götüremiyor.

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Demagoji yapıyorsun.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Bu kış ayında yüz binlerce vatandaşın elektriği, suyu, doğal gazı kesilmiş. Bunları konuşmayacağım, neyi konuşacağım?

BAŞKAN - Selamlayalım, toparlayalım.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Devamla) - Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)