Konu:TBMM çalışanlarına 1992 yılından beri ödenen eylül ayı teşvik ikramiyesinin ödenmediğine ve bu hakkın verilmesini istirham ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:29
Tarih:11/12/2018


TBMM çalışanlarına 1992 yılından beri ödenen eylül ayı teşvik ikramiyesinin ödenmediğine ve bu hakkın verilmesini istirham ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum.

Bugüne kadar, Türkiye'de tam 21 kurumda yılda 2 sefer, mart ve eylül ayında olmak üzere teşvik ikramiyesi ödenmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarının otuz yıldan beri yani 1992 yılından beri ödenen teşvik ikramiyesi ilk olarak eylül ayında ödenmemiştir. Ocak ayına kadar ödenmezse bu hakları yanmış olacaktır.

Şimdi "kriz" derseniz; 2001 krizi var, 2011 krizi var. 1992'den bu yana bu ülke çok krizler yaşadı. Bu krizlere rağmen Meclis çalışanlarının bu teşvik primleri ödendiği hâlde eğer bu dönemde ödenmiyorsa demek ki bu kriz çok daha büyük bir krizdir.

Benim sizden istirhamım, Meclis Başkan Vekili olarak Meclis bütçesi görüşülürken -emek en yüce değerdir diyoruz- bu hakların bir an önce verilmesidir.

Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.