Konu:Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:28
Tarih:10/12/2018


Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, biz prensip olarak zaten muhalefet partileriyle ilgili bir polemikten yana değiliz ama barışla ilgili çok kısa bir şey aktaracağım sadece.

Mevlâna'ya birisi gelir, der ki: "Şems geldi." O da bu müjde üzerine çıkarır, hırkasını verir. Döner, derler ki: "Ya, bu bir yalancıdır, ne diye hırkanı verdin?" Der ki: "Ben barışı müjdeleyenin yalanına hırkamı veriyorum ama barışın gerçeğine boynumu, başımı vermeye hazırım." (HDP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, biz barışı partilerüstü bir şey olarak görüyoruz, siyasi çıkarlar üstü bir şey görüyoruz ama belli ki bütün bu tartışmaların bütçeden çıkıp buraya gelmesinin sebebi, bir parti grubunun geçmişle ilgili pişmanlık duygularını yüksek sesle diğer gruplara saldırarak gidermeye çalışmasıdır.

Değerli arkadaşlar, istiğfar düşük ses tonuyla yapılır; bağırarak çağırarak tövbe edilmez. Siz KCK'yle ilişkilerde pişmanlık taşıyor olabilirsiniz ya da FETÖ'yle ilgili ilişkilerde pişmanlık taşıyor olabilirsiniz.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Oo ağır geldi bu, ağır.

AYHAN BİLGEN (Devamla) - Geçmişte Ergenekon davasıyla ilgili defaatle eleştiri yaptık, dedik ki: Bakın, kurunun yanında yaş, her şey yanıyor, insanlar haksız yere yargılanıyor. Dediniz ki: "Siz Ergenekon'u mu savunuyorsunuz?" Şimdi "Ergenekon" diye bir örgüt olmadığı deklare edildi.

Yaptıklarınızdan, yanlışlarınızdan pişmanlık duyuyorsanız lütfen daha düşük ses tonuyla ve bir öz eleştiri diliyle yapın, başkasını eleştirmeyin. Onun için de bu süreçte bırakın bu polemikleri de gerçekten ülkenin içerisinde bulunduğu bu felakete, bu tehlikeye, ülkenin içerisine, önüne gelip dayanan kriz ve uçuruma birlikte çare arayalım.

Bu polemikler, belki, evet, bir alkış vesilesi olabilir ama ülkeye, hiç kimseye, aslında hiçbir partiye de fayda sağlamaz.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum, sağ olun. (HDP sıralarından alkışlar)