Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşmasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:28
Tarih:10/12/2018


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Öncelikli olarak şu memnuniyetimi ifade etmek istiyorum: Demek ki özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişini, yaptıklarını okumaları, analiz etmeleri ve hangi süreçlerden geçtiğini anlamaya çalışmaları önemli diye düşünüyorum. İnşallah, sizlere ciddi katkısı olur diye düşünüyorum. Bu benim açımdan önemli bir memnuniyet yarattı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İkincisine gelince, yine aynı yaklaşım, yine hesap hatası. Şimdi, değerli arkadaşlar, 7,5 milyon öğrenciden bahsetti, öyle mi?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hayır, çayı söyle de, şu çayı söyle öğrenciye dönelim. Çayı söyle.

LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Ona da geleceğim, çaya da geleceğim, hiç merak etme, çaya da geleceğim. (AK PARTİ ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar)

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen karşılıklı konuşmayın, lütfen hatibi dinleyelim.

LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Yaklaşık 7,5 milyon öğrenciden bahsetti.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Önce simitten bahsetti Sayın Bakan.

LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Acaba bunların ne kadarı açık öğretim öğrencisi? Açık öğretim öğrencilerini niye dâhil ediyorsunuz? Böyle bir oran alamazsınız ki siz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - 2002'ye sen niye dâhil ediyorsun?

LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Açık öğretim öğrencilerini çıkaracaksınız, ona göre oranlayacaksınız, ona göre oranlayacaksınız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - 2002'ye sen ne diye dâhil ediyorsun?

LÜTFİ ELVAN (Devamla) - İki...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hayır, sen 2002'ye niye dâhil ediyorsun?

LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çay hesabına gelince... Sayın Cumhurbaşkanımızın çay hesabı yaptığı dönemdeki simit gramajıyla şimdiki simit gramajı aynı mı, bir de ona bakın bakalım. (CHP, HDP ve İYİ PARTİ sıralarından gülüşmeler)

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sayın Lütfi Elvan, bravo sana!

VELİ AĞBABA (Malatya) - Bunu söyleme!

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) - Sayın Meclis Başkanı bile sana gülüyor ya.

LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Anlamakta güçlük çekiyorsanız, anlatayım. Aşağı yukarı şu anda 100 gram civarında, 100 gram civarında.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Tam 100 gram.

LÜTFİ ELVAN (Devamla) - 100 gram mı?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - 100 gram.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Karaman'da simitçiler sizi bekliyor, haberiniz olsun.

LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Şu anda 100 gram civarında ve o dönemdeki simit gramajı aşağı yukarı 60 gram değerli arkadaşlar, ona da bir bakınız lütfen.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Elvan.

LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Dolayısıyla, şu benim bahsetmiş olduğum, konuşmamda bahsetmiş olduğum borçlanma oranı, diğer tüm oranlar, yurtların durumu, şartları, hiçbiri anlaşılan sizleri hiç ilgilendirmiyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hepsi ilgilendiriyor.

LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Hiçbiri ilgilendirmiyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Altın hesabına gel.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Bakan, simidi lüks yerlerde yiyor o, çayı da lüks yerde içiyor o.

LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Benim size tavsiyem şudur: Yapmış olduğumuz yatırımları, şehir hastanelerini...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Altında da gram altına mı düştün?

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Vatandaş simitten anlar, simitten.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - 5 katına mal ediyorsunuz şehir hastanelerini, 5 katına.

LÜTFİ ELVAN (Devamla) - ...yapmış olduğumuz yurtları lütfen bir ziyaret ediniz, oraları görünüz, oralardaki hizmet kalitesine bir bakınız, ondan sonra bu değerlendirmeleri yapınız.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - 5 katına mal ediyorsunuz şehir hastanelerini.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - İçinde doktor yok, içinde doktor.

LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)