Konu:İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:27
Tarih:06/12/2018


İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; ben doğrusu iyi bir dinleyiciyim, Sayın İslam'ı ilk söylediğinde de şimdi de gayet iyi dinledim fakat doğrusu, kendisi usul ve esas üzerinden yaptığı izah ile -kullandığı o kelimeyi tekrar etmek istemiyorum- ısrarla ifade ettiği kelime arasındaki örnekleme açısından hiçbir bağlantı yok, hiçbir bağlantı kuramıyorum, bir korelasyon kuramıyorum; o sebeple cevabı da manasız buluyorum. Ben kendi izahımı, kendi anlatımımı kendi düşünce sistematiğim açısından son derece mantıklı buluyorum. Bence derdinizi yanlış anlatıyorsunuz Sayın İslam, başka türlü anlatın.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.