Konu:Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:27
Tarih:06/12/2018


Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

Tabii, İcra İflas Kanunu deyince, o toplumun ekonomik yapısını, kriz yapısını dile getiren bir kanunumuz. İcra İflas Kanunu'nda... Ki yani hep şu söyleniyor: "Biz burada tüccarı, şirketleri koruyoruz." Bu külliyen yalan. Neden bir yalan? Hukukçu arkadaşlarımız çok iyi bilirler veyahut da "Google"ye girin, konkordato ile iflas arasındaki farklara bakın. İflası isteyebilmek için ancak şirket sahibi olmak lazım, şirket olmayan tüzel kişiler de konkordatoya gidebilir. Yani bir sefer, bunu ayırmak lazım. Bu sadece şirketlerle alakalı değil, yani krizin ne kadar tabana yayıldığının bir göstergesi. Bu açıdan bunu yerli yerine koymak lazım.

İkinci bir durum, "Burada iyileştirme getiriyoruz." dedikleri husus, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacakları. Neler abonelik sözleşmeleri? Bir, elektrik; iki, su; üç, telefon; dört, doğal gaz; beş, internet; altı, Vodafone, Turkcell. Yani bunlar burada abonelik sözleşmesi üzerindeki alacaklar. Peki, bunların bedeli ne kadar tutuyor? 50 lira, 100 lira. Yani vatandaşın ne kadar sıkıntıya düştüğünün kanunudur bu aslında. Yani vatandaş kriz içerisinde, vatandaşı âdeta limon gibi sıktınız böyle, limon gibi. (CHP sıralarından alkışlar) Bakın, şu limonu alıyorum, limon gibi sıktınız. Yani buradaki olay, vatandaşı böyle limon gibi sıktınız arkadaşlar. Artık bu olay nereye kadar geldi? Bu olay telefonlara kadar geldi, internete kadar geldi, bu olay elektrik parasına kadar geldi. Nasıl oluyor? Bakın, burada avantaj ne? Diyorsunuz ki, Sayın Başkan diyor ki: "Ya, tahsil harcı alınmayacak, cezaevi harcı alınmayacak." "Cezaevi harcı" dediğiniz yüzde 2, "tahsil harcı" dediğiniz yüzde 2. Hadi arkadaş, bu yüzde 2, yüzde 4...

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Tahsil harcı yüzde 9,10; hacizde yüzde 9,10.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Ya arkadaş, hacizde yüzde 9. Gelin, siz bunun oranını düşürün. Harç niçin alınır? Harç niçin vatandaştan alınır? Devlete iktisadi anlamda kâr getirmek için, zenginleştirmek için harç artırılmaz. Harcın amacı şu: Kamu hizmeti sunmak amacıyla, meccanilik ilkesi gereğince, maliyetleri çıkarabilecek kadar bir bedel alınır.

Şimdi, mesela ne oluyor? Arkadaş, buradan Çankaya... Ben daha dün söyledim, arkadaş, doğal gaz parasını okumak için 10 TL alınıyor. Taksiye binseniz, aynı para yazıyor. Aynı güzergâhta en azından 500, 600, bin tane konut var arkadaşım. Yani "Biz burada iyileştirme yapıyoruz." Bu, külliyen yalan. Gelin, o yol bedelini düşürün, 10 lira alacağınıza 5 lira alın, 5 lira alacağınıza 2 lira alın. Neyimize yetmiyor bu? Telefon faturaları aynı şekilde, elektrik faturaları aynı şekilde.

Bakın, şu anda Ankara'da BAŞKENTGAZ'ın yaptığı bir uygulama var, nedir? Efendim, geçmişte sayaçlarla ilgili, kartlı sayaca geçmek için 300 dolar para alınıyordu. Bu 300 doları aldı ve dedi ki: "Ben bunu güvence bedeli olarak alıyorum." Ve vatandaş da kuzu kuzu parasını verdi. Ne yapsın garibim? Devletin karşısında ne yapabilir? Devlete karşı gelinmez ya! Devletten sual de sorulmaz. Ve netice itibarıyla şimdi BAŞKENTGAZ ne yapıyor, diyor ki: "Arkadaş, bu kartlı sayaçların üzerinden yirmi yıl geçti, ben şimdi bunların hepsini değiştiriyorum, her sayaç başına 437 lira para alıyorum." diyor. Ne parası?

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - 427 lira.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Ne kadar?

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - 427 lira, güvence parası.

MAHMUT TANAL (Devamla) - 427, peki, özür dilerim. 427 lira, güzel.

Güvence bedeli alıyor. Peki, arkadaş, benim bu 300 dolarım ne oldu? Sen bu 427 lirayı niçin alıyorsun, sebebi ne? Güvence bedeli. Ee, geçmişte aldığın 300 dolar var. Bunu değiştiriyorsun. Bunu değiştirme parasını almasın. Burada sizin getirdiğiniz o yüzde 2 harç, yüzde 4 harç, hadi sizin deyiminizle yüzde 9 harç... Ya, arkadaş, zaten bir faturadan bu çıkıyor. Yazık, günah!

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Bitireceğim Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Tabii, tabii.

Buyurun Sayın Tanal.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Yani, burada, abonelik sözleşmesinden doğan alacaklardan ziyade bunların içeriklerini gelin düşürün. Bunun içeriğini düşürmediğiniz için halkı limon gibi sıktınız.

Şimdi, dediniz ki: "Güvence bedeli." Tüm Ankaralılara, doğal gaz kullanan tüm illere sesleniyorum, hepsine sesleniyorum...

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - CHP'li belediyeler almıyor mu?

MAHMUT TANAL (Devamla) - Doğal gazda alan belediyeler değil arkadaş, Enerji Bakanlığı alıyor ya.

Değerli arkadaşım, ne olur, ben bitireyim, bire bir konuşuruz dışarıda.

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum: Doğal gaz sayacı değiştirme nedeniyle sizlerden güvence bedeli almaları yönetmeliğin 39'uncu ve 40'ıncı maddesine aykırıdır. Bu paralar için bulunduğunuz yerdeki tüketici hakem heyetlerine başvurunuz. Bu paralarla ilgili emsal mahkeme kararları vardır. Bu anlamda kararlara ulaşmak için, eğer ulaşmak istiyorsanız 0 532 314 91 49...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (Devamla) - Bitiriyorum. Özür dilerim, ne olur.

BAŞKAN - Herkese bu kadar verdim.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Telefonu söyleyemedi, bir telefonu söylesin.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Kamuoyu açısından çok önemli.

BAŞKAN - Sesiniz çok gür, duyuluyor.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Bitiriyorum.

Değerli arkadaşlar, bu parayı yatırmayınız. Yatıran arkadaşlarımız varsa, tüketici hakem heyetlerine başvurmak ücretsizdir, herhangi bir harca tabi değildir. Bununla ilgili tüketici mahkemesinin emsal kararları vardır, bu paraların iadesine karar vermektedir. Sizden alınan bu paralar haksızdır.

İktidara sesleniyoruz: Vatandaşları tüketici hakem heyetleriyle, mahkemelerle uğraştırmayın, gayet rahat bu parayı aldırtmayın vatandaştan, vatandaşı limon gibi sıkmayın.

Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - 3. Hukuk Dairesi bozmuş o kararı.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tanal.