Konu:Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:27
Tarih:06/12/2018


Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZKAN YALIM (Uşak) - Teşekkür ederim.

Değerli Başkan, Sayın Divan, çok değerli çalışma arkadaşlarım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

16 sıra sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'yle ilgili konuşacağım. Tekrar tüm vatandaşlarımızı selamlıyorum.

Birçok arkadaşımızın konuştuğu gibi, bir kelime telaffuz ediliyor; nedir bu? Konkordato. Değerli arkadaşlar, belki sizler biliyorsunuz ama çok sayıda vatandaşımız yaklaşık sekiz aydır, bir yıldır bu kelimeyi duyar oldu, -konkordato- özellikle son üç ayda. Peki, kim getirdi bunu? Maalesef, mevcut AKP Hükûmeti. Daha önceleri böyle bir şey var mıydı, bir yıl önce var mıydı? Yoktu.

İlk önce konkordatonun ne olduğunu ben sizlere bir açıklayayım, bizi izleyen vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum: Borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla, alacaklıların alacaklarını bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır. Diğer, bir de tarihî bir terim var, aynı şekilde; galiba, büyük bir ihtimalle İtalya'dan gelmiş bir terim: Papalık makamı ile başka hükûmetler arasında yapılan anlaşmaya da konkordato deniliyor.

Peki, biraz önce Komisyon Başkanı dedi ki: "Türkiye'de 930 bin firma var, sadece ve sadece 1.401 tanesi konkordato ilan etti." Ben de diyorum ki: Neden konkordato ilan ettiler? Siz yani AK PARTİ Hükûmeti, bu sekiz aydan daha önceleri bilinmeyen, bir yıl öncesi bilinmeyen bu konkordatoya neden ihtiyaç duyuldu? Ben açıklayayım neden ihtiyaç duyuldu. Çünkü artık son birkaç yıldır ekonomiyi yönetemez hâle geldiniz, milleti canından bezdirdiniz, 1.604 TL asgari ücretle yaşayamaz hâle geldiler.

Bunun yanında, bakın değerli arkadaşlarımız, fabrikatörleri batırdınız, esnafı batırdınız, çiftçiyi batırdınız, işçiyi batırdınız, özellikle inşaat sektörünü batırdınız. Bu son dokuz ayda 1.401 tane konkordato ilan eden firmanın birçoğu biliyorsunuz inşaat sektöründen olan firmadır. Bunun yanında, kamyoncuyu batırdınız.

Değerli arkadaşlar, sayın grup başkan vekilleri, AK PARTİ grup başkan vekilleri, Doğan Bey, bakın, ulaştırma sektöründen birçok firma var Türkiye'de ulusal anlamda taşımacılık yapan yani otobüs firmalarımız elli yıllık, yetmiş yıllık. Konkordato ilan edildi, biliyor musunuz bunu?

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) - Senin işler nasıl, senin işler nasıl?

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Otobüs firmaları konkordato ilan etti. Yani neden? Koymuş olduğunuz yüksek motorlu taşıtlar vergisinden dolayı, koymuş olduğunuz, yandaşlara peşkeş çektirdiğiniz köprüler yüzünden, otoban ücretleri yüzünden ve de tüneller yüzünden. İşte, bu sebepten birçok firma maalesef konkordato ilan etti. Sizlersiniz bunun sorumlusu, bizler değil, sizlersiniz; bunun da özellikle altını çiziyorum.

Diğer bir taraftan, kanunla alakalı, biliyorsunuz, özellikle aboneliklerden dolayı faturaların tahsilatıyla alakalı... Değerli arkadaşlar, faturaların daha kolay tahsilatını istiyorsunuz veya bu firmalar adına yeni kanun çıkarıyorsunuz ama ben de şunu özellikle paylaşmak istiyorum: Özellikle Uşak'ta veya 81 ilimizde, ilçelerimizde, bağlı olan köylerimizde, birçok köyde yeterli derecede verici bile yok, antenler yeterli sinyal vermiyor. Özellikle son altı yedi aydır sinyallerdeki düşüşlerden dolayı birçok kişi kendi evinde bile cep telefonunun artık yeterince sinyal almadığından şikâyetçi.

Bakın, ben size çok kısa bir örnek de vereceğim. Kendi ilim olan Uşak'tan Sivas ilçemizin Kökez köyüne buyurun gidin, yeterli anten var mı yok mu, cep telefonları çalışıyor mu çalışmıyor mu? Aynı şekilde Uşak ili Banaz ilçemizde Paşacık köyü.

Değerli milletvekili arkadaşlarımız, gelin, Paşacık köyünde bu yüzyılda, 2018 yılında, 2019 yılına girerken cep telefonu çekmiyor. Benim size tavsiyem, siz alacakları tahsil etme yolundan öte, siz vatandaşımızın daha iyi yaşaması anlamında gerekli olan antenleri kurdurun diyorum. Bunun yanında çok firma sahibi arkadaşımızın da zorluk çektiğinden dolayı... Siz ölen, ölmekte olan, can çekişen firmalara can suyu değil, bir an önce ölmeleri yönünde kanun çıkarıyorsunuz.

Ben daha fazla bu konuyla vatandaşlarımızın üzülmesini istemiyorum. Bir an önce ekonominin düzelmesi adı altında gereken adımların atılmasını sizlerden talep ediyorum.

Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Genel Kurulu selamlıyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN- Teşekkür ederim.