Konu:Meclisin Milletvekillerinin Birbirini Eleştireceği Mecra Olduğuna, Cumhurbaşkanlığı Sıfatı İle Genel Başkanlık Sıfatını Birbirinden Ayırmayı Komik Bulduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:27
Tarih:06/12/2018


Meclisin milletvekillerinin birbirini eleştireceği mecra olduğuna, Cumhurbaşkanlığı sıfatı ile genel başkanlık sıfatını birbirinden ayırmayı komik bulduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, sükûnet çağrınızı bütün Meclise yaptığınızı kabul ediyorum.

BAŞKAN - Elbette, elbette.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Meclise yaptığınızı kabul ediyorum.

BAŞKAN - Tabii ki, şüphesiz, şüphesiz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şimdi, burada problem şudur: Yani elbette ki burası birbirimizi eleştireceğimiz bir mecra. Yani kürsüye çıkan arkadaşlarımızın bizi, Cumhurbaşkanımızı... Doğrusu, ben, Cumhurbaşkanlığı sıfatı ile genel başkanlık sıfatını ayırmayı da biraz tuhaf, komik buluyorum.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Parti devleti mi var bu ülkede?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Yani buraya çıkıldığında "genel başkan" denince cevap verebilirmişiz ama "Cumhurbaşkanı" olunca cevap...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Evet, evet, doğrusu o, doğrusu o.

BAŞKAN - Peki...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Lütfen, müsaade ederseniz, ona da biz karar verelim yani her şeye de siz karar vermeyiniz.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Canım siz bildiğinizi yapın zaten.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Zaten öyle yapıyorum.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Ülke olarak uygulanan Anayasa var, Anayasa.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Biz burada karşılıklı olarak birbirimizi ikna etmeye çalıştığımız gibi, her birimiz kendi seçmen kitlemizi ikna etmeye çalışıyoruz, günün sonunda neyin ne olduğuna kamuoyu karar verecek, seçmenimiz karar verecek. O sebeple, burada, böyle ayrıştırarak konuşmak çok tuhaf. Hayatın tamamı bir bütün.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Yaptığınız Anayasa öyle.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Uyarırsanız çok mutlu olacağım.

İnsanlar için de...

BAŞKAN - Siz devam edin.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Arkadaşlar, müdahale etmeyin lütfen.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Çok teşekkür ederim zarif teklifiniz ve uyarınız için.

Bu arada da önemli olan hayatın tamamı gibi insanları da bir bütün olarak algılamak lazım. Her birimiz kompartımanlara ayrılmış olarak kendimizi ifade etmiyoruz, bir bütün olarak kendimizi ifade ediyoruz.

Teşekkür ederim.