Konu:16 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin İkinci Bölümü Üzerinde Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın İyi Parti Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Ve Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin Chp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:27
Tarih:06/12/2018


16 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki ve Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; konuşmamı aslında Sayın Subaşı'nın hitabından sonra rica etmiştim, sanıyorum gözden kaçtı. İzninizle kendisine birkaç cümleyle cevap vermek istiyorum, akabinde de Sayın Köse'ye birkaç cümle ifade etmek istiyorum.

Sayın Subaşı konuşmasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna dönük olarak "Yargı bana bağlıdır." ifadesini kullandığını ifade etti. Doğrusu, ben, Subaşı'nın iyi bir hukukçu olduğunu biliyorum. Bu çok iddialı bir cümle. Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açık bir yerde asla ve kata böyle bir ifade kullanmadı. Aksine, kendisinin ve partimizin hukuk devleti ilkesine ne kadar bağlı olduğunu defaatle ifade etti. Kamuoyuna açık olarak böyle bir cümle asla yok, kamuoyuna kapalı da yok. Yani böyle bir cümle zaten bu ülkeyi yönetmeye talip olan iktidar-muhalefet hiç kimsenin kullanamayacağı bir cümledir, bunu ifade etmek istiyorum.

Sayın Köse'nin konuşmasını da dikkatle dinledim. Doğrusu, İngiltere'deki hukuk sistemiyle alakalı ifadelerine bir cevap vermek ihtiyacı duyuyorum. Siz eğer ülkeyi yönetmeye talipseniz, hangi bakanlığı yönetiyorsanız bu bakanlıkla alakalı "Daha... Daha..." diyen cümleler kurarsınız "daha iyi yargı, daha iyi sağlık politikaları" hepsinin daha fazlasını istersiniz. Çok tabii olarak da Adalet Bakanımız daha iyi ulaşılabilir, daha adil, herkesin daha mutmain olduğu bir yargısal sürecin devamıyla alakalı çalışmalardan bahsediyor. Eğer her şeyin mükemmel olduğunu söylersek o zaman bu ülkeye haksızlık yaparız. Her birimiz, bulunduğumuz yerde daha iyisini yapmak için gayret sarf ediyoruz.

Bugün İngiliz yargı sisteminin de pek çok problemi var. Ben, adli yardımla alakalı tartışmalarına bakmasını öneririm Sayın Köse'nin. O yüzden "Bir yargı kararı İngiltere'de çıktığı zaman doğru ama Türkiye'de çıkan bir yargı kararı yanlıştır." algısı üzerinden hayatı yönetmek mümkün değil. Türkiye'de darbeci terör örgütünün -öyle söyleyelim- FETÖ'nün Türk yargı sistemine verdiği zararı, hukukla alakalı en ufak vicdanı olan herkesin kabul etmesi gerektiğine inanıyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin siz Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Kaldı ki adalet duygusu insan için fıtri bir duygu, sadece hukukçulara ait bir arayış olmadığı kanaatindeyim, her birimizin aslında hayatındaki temel arayışlardan bir tanesi olduğu kanaatindeyim.

Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum.