Konu:Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:27
Tarih:06/12/2018


Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ERKAN AYDIN (Bursa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Hemen topluyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekili "Gezi kalkışması" ve "Burada yargı ve hukuk gereğini tabii ki yapacak." demesiyle aslında bizi de biraz gerilere götürdü; 2010 yılında yapılan referandumda biz yargının siyasallaştırılmaması gerektiğini, o referandum sonucunda yargının siyasallaşmasıyla Türkiye'nin hiç de iyi bir yere gitmeyeceğini söylerken kendisi ve bulunduğu parti mezardaki ölülerin dahi kalkıp oy kullanması... O zamanki ortaklarıyla da bu yönde birlikte çalışarak daha sonra -biraz önce grup başkan vekilinin bahsettiği- Ergenekon davasının tamamen bir hayal ve düzmece olduğu ortaya çıkmışken, Gezi'de hiçbir şiddet, kesici alet, ateşli alet, çevreye zarar vermeme durumları da ortadayken beş buçuk yıl sonra tekrar adaletin, hukukun ve yargının kullanılarak sanki çok demokratik bir şekilde ya da hukuk, yargı baskı altında değilmiş gibi...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERKAN AYDIN (Bursa) - Hemen bitiriyorum.

BAŞKAN - Kısaca toparlayın lütfen.

ERKAN AYDIN (Bursa) - ...bir izahata girişmesi ve tamamen çevre hassasiyetiyle oluşan -ki gerekçesini en başta saydım- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin usulsüz bir şeklide tamamen yargıya rağmen, yargının ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun verdiği karara rağmen keyfî uygulamasından başlayan bir çevre hassasiyetidir, kalkışma falan değildir.

Teşekkür ederim.