Konu:Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve demokrasiyi korumanın ancak hak ve özgürlüklere saygıyla mümkün olacağına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:27
Tarih:06/12/2018


Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve demokrasiyi korumanın ancak hak ve özgürlüklere saygıyla mümkün olacağına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, bir şeyi ayırt etmemiz gerekiyor. Gezi'nin nasıl başladığıyla ilgili 15 Temmuz sonrasında farklı bir tartışma açılmıştı. Orada parkın içerisindeki gençlerin çadırlarını yakan zabıta görevlilerinin FETÖ'yle bağlantılı olduğu, görevden alındıkları ve yargılama sürecine dâhil edildiklerine dair bir bilgi var.

Şimdi, demokratik bir hakkın kullanımıyla, şiddetsiz, silahsız bir gösteriyle eğer her şeyi ayaklanma gibi, kalkışma gibi tarif edip 7-8 kişinin hayatını kaybetmiş olmasını bile yargılama dışında tutacak bir yaklaşım sergilersek, bakın, bir tek örnekle karşı karşıya geliriz, o da Özbekistan örneğidir. Parlamentonun önünde protesto yapılıyordu ve silahla taradılar göstericileri, galiba 40 kişi civarında öldü, ayaklanma bastırıldı.

Şimdi, biz bu örneklerle eğer demokratik bir rejimden, hukuku korumaktan bahsediyorsak çok başka bir yere doğru evriliriz. Bugün Özbekistan'ın ne kadar demokratik olup olmadığını...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Siz de toparlayın Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - ...Özbekistan'daki yönetimin ne kadar demokratik olup olmadığını bütün dünya biliyor. Yani burada kamplar, insanlık dışı uygulamalar, baskılar, işkence... Ama evet sükûnet sağlandı, ayaklanma bastırıldı, kalkışma bastırıldı.

Şimdi, burada bir toplumsal olaya nasıl müdahale edileceği -orantılı güç kullanma, bütün bunlar- Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda, Jandarma mevzuatında çok net biçimde tarif edilmiş durumda.

Şimdi, Berkin Elvan'ın hâlâ yargılama süreci devam ediyor. Tek tek hepsini saymak istemem ama galiba bu ikisini ayırt edebilen rejimlere "demokratik rejim" deniyor, demokrasiyi korumak da ancak hak ve özgürlüklere saygıyla oluyor.

Teşekkür ediyorum.