Konu:Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Meydana Gelen Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenlere Allah'tan Rahmet Dilediğine, Gezi Parkı Olaylarının Üzerinden Geçen Beş Buçuk Yıldan Sonra Aralarında Mehmet Ali Alabora, Osman Kavala Gibi Ünlülerin De Bulunduğu Birçok Kişi Hakkında Seçim Öncesinde Soruşturma Başlatılmasının Provokasyon Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:27
Tarih:06/12/2018


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine, Gezi Parkı olaylarının üzerinden geçen beş buçuk yıldan sonra aralarında Mehmet Ali Alabora, Osman Kavala gibi ünlülerin de bulunduğu birçok kişi hakkında seçim öncesinde soruşturma başlatılmasının provokasyon olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ERKAN AYDIN (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımıza da sabır diliyoruz. Umarım yaralar çok kısa bir sürede sarılır. Türkiye olarak da her zaman yanlarında olduğumuzu, elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.

Şimdi, gene gündemimizi beş buçuk yıl sonra meşgul etmeye başlayan Gezi Parkı olaylarına kısaca bir göz atmak istiyorum. Nasıl başladı ve neler yaşandı? AKP Hükûmetinin İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan ve sadece umumi hizmetlerde kullanılmak koşuluyla Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş olan Taksim Gezi Parkı'na İstanbul 6. İdare Mahkemesi ve 2 no.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı olduğu hâlde, Topçu Kışlası'nın Taksim Yayalaştırma Projesi çerçevesinde, imar izni olmadan yeniden inşa edilmesini engelleme eylemi olarak başlamış, tamamen çevreci, doğa yanlısı, yeşil hassasiyeti olan bir direniş olarak başlayan ve devamında da 79 ilde 2 buçuk milyon kişinin katıldığı -ki İçişleri Bakanlığı verileridir maalesef 8 sivilin ve 2 polisin hayatını kaybettiği... Ki o sivilleri bir kez daha anmak isterim rahmetle ve saygıyla: Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Berkin Elvan, Burak Can Karamanoğlu, Mehmet İstif ve Elif Çermik, 2 güvenlik görevlimiz de Mustafa Sarı ve Ahmet Küçükdağ hayatını kaybetmiş, 8.163 kişi de yaralanmıştır.

Aradan geçen beş buçuk yıl sonra 27 Kasım 2018 tarihinde kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak dağılmama gibi suç isnat edilerek Mehmet Ali Alabora, Osman Kavala gibi ünlülerin de aralarında olduğu ve sadece bu kapsamda Ankara'da 600'e yakın kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatıldığını kamuoyundan öğreniyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Aydın.

ERKAN AYDIN (Bursa) - Teşekkür ederim.

Daha önce açılan onlarca davanın beraatle sonuçlandığı göz önünde bulundurulduğunda bu soruşturmaların tekrardan tam da seçim öncesinde gündeme getirilmesi açık bir provokasyondur. Seçim için sarayda planlanmış ve artık on altı yıldır hem kamuoyunun hem siyasilerin hem toplumun ezberlemiş olduğu tamamen kutuplaştırma projesi üzerinden kendi tabanını konsolide ederek seçime girme hazırlığı olduğu da apaçık ortadadır. Sadece 15 Temmuz üzerinden yapılan darbe girişimlerini eleştirerek ki biz de eleştiriyoruz, kesinlikle doğru da bulmuyoruz ama üzerinden beş buçuk yıl geçmiş ve tamamen çoğu dava sonuçlanmışken bu davranışın da tekrar altını çizerek çevreye, doğaya ve yeşile hassasiyetin tavan yaptığı bir direnişin bugünlerde gündeme getirilmesinin ve seçime yönelik bir yatırım planının...

BAŞKAN - Toparlayın.

ERKAN AYDIN (Bursa) - ...haklı çıkamayacağı ve bu planı da halkın bozacağını söylüyor, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.