Konu:İbadethanelerle ilgili bir tanımlama, bir statü ve bir kıyas niyetinde olmadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:26
Tarih:05/12/2018


İbadethanelerle ilgili bir tanımlama, bir statü ve bir kıyas niyetinde olmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, ben de yani sadece görüşümüzün daha net ifadesi için söz aldım yoksa ben de cevap ve tartışma niyetinde değilim.

Şimdi, yani dünyada bilinen iki tane yöntem var, ibadethanelerin masraflarının karşılanması konusunda. Birisi, devletin hepsine tarafsız olması, hiçbirine kaynak aktarmaması; her birini, her ibadethaneyi o ibadethanenin mensuplarının, cemaatinin ödemesidir.

İkinci yöntem de kim bir yeri kendisi açısından ibadethane kabul ediyorsa devletin hepsine vermesidir, adil olan bu iki yöntemdir. Şimdi, vergi alırken ayrım yapmadığınızda vergiyi kullanırken o inanç mensuplarının kaygısını olduğu gibi tanımak zorundasınız. Tanımlamak gibi bir yetkiniz, bir hakkınız olamaz. Ben asla ibadethanelerle ilgili bir tanımlama, bir statü ve bir kıyas niyetinde değilim. Ama sonuçta vatandaşınızsa ve vatandaşınızın bir beklentisi varsa, inançla ilgili tartışmayı başka türlü yaparsınız; sivil toplum yapabilir, felsefi olarak yapabilirsiniz ama devletin bunlara yaklaşımıyla ilgili pozisyonda ya tarafsızlığı ya eşitliği tam sağlamak zorundasınız. Bunun dışındaki her tartışma polemik götürür, her tartışma sadece kırılmayı, kopuşu derinleştirir. Yoksa, burada ortak değerlerle ilgili bir tartışma açmak için asla ifade etmedim.

Teşekkür ediyorum.