Konu:Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:26
Tarih:05/12/2018


Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSMAİL ATAKAN ÜNVER (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 16 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle belirtmeliyim ki uygulamaya geçirmek istediğiniz ve Komisyondaki iyi niyetli uyarılarımıza rağmen ısrarcı olduğunuz tutum kanun teklifinin siparişle getirilmiş olduğu izlenimini veriyor. Elbette yüce Meclis kendi gündemine hâkimdir ancak sizin bu özensizliğiniz milletvekilleri sanki abonelik sözleşmeleriyle işlem yapan büyük şirketlerin alacaklarının takipçisiymiş gibi bir görüntü ortaya çıkmasına sebep oluyor, bunu bilmenizi isterim.

Getirilen kanun teklifiyle yeni bir takip yöntemi ihdas ediliyor. "İcra ve İflas Kanunu" diye tüm takip hukukunun düzenlendiği bir kanunumuz olduğunu herhâlde bilmeyen yoktur. Getirilen merkezî takip sistemiyle başlatılacak icra takipleri de bir ilamsız takip türü. Neden bu düzenlemeleri İcra ve iflas Kanunu içinde yapmıyoruz da takip mevzuatını dağıtıyoruz, dallandırıp budaklandırıyoruz? Bunu bir avukat olarak soruyorum. Komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak böyle yapılmaması gerektiğini teklifin diğer eksikleriyle birlikte dile getirmiştik. İyi niyetli uyarılarımızı dikkate almadınız, anlaşılan bildiğiniz gibi yapmakta ısrarcınız. O zaman şu söyleyeceklerimize de kulak kabartmak durumundasınız.

Son bir yılda elektriğe yüzde 45 zam yapılmış ama bu sizin umurunuzda değil. Siz, elektrik dağıtım şirketlerinin nasıl daha kolay tahsilat yapacağının derdine düşmüşsünüz. Elektrik aboneleri, yani vatandaşımız dağıtım şirketlerine "dağıtım bedeli" adı altında iletim bedeli, kayıp kaçak bedeli ve perakende satış hizmet bedeli ödüyor ama bu da sizin umurunuzda değil. Anlaşılan, elektrik dağıtım şirketlerinin alacağı sizin için daha önemli. Son bir yılda doğal gaza yüzde 35 zam yapılmış, vatandaş evinde çoluk çocuk soğuktan titriyormuş, bu da sizin umurunuzda değil. Siz, doğal gaz dağıtım şirketlerinin de derdiyle dertlenmiş, alacaklarını nasıl daha kolay tahsil ederler diye düşünmüşsünüz. Siz, abonelik sağlayan şirketler alacağını nasıl daha kolay tahsil eder diye kafa yoruyorsunuz ama vatandaş elektrik borcunu, su borcunu, telefon borcunu, doğal gaz borcunu niye ödemiyor diye kafa yormuyorsunuz. Asgari ücretlinin, işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, küçük esnafın, yani gariban vatandaşın evine aylık 150-200-300 lira elektrik faturası, 400-500 lira doğal gaz faturası gelsin, bu sizin umurunuzda olmasın ama elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin alacaklarını nasıl daha kolay tahsil edeceği konusu sizin Meclis gündemine getireceğiniz önemde ve öncelikte olsun. Sanki Türkiye'de vatandaşın her türlü sorununu çözdünüz, bir tek abonelik sağlayan şirketlerin alacaklarını nasıl tahsil edeceği sorunu kaldı. Sanki Türkiye'de adalet mekanizmasının tüm sorunlarını, adaletsizlikleri, haksızlıkları ortadan kaldırdınız, hallettiniz de bir tek icra dairelerinin iş yükü sorunu kaldı. Teklif sahiplerinin gerekçesi icra dairelerinin iş yükünü azaltmak. Haklı bir gerekçe olarak görülebilir ama size de, bize de oy veren vatandaş niye borcunu ödeyemiyor da icraya düşüyor, takibe uğruyor diye neden düşünmüyorsunuz? İktidarımızda icra takipleri niye bu kadar arttı diye neden düşünmüyorsunuz? Madem amacınız icra dairelerindeki iş yükünü hafifletmek, neden isteyen herkes bu yeni yöntemden yararlanamıyor, neden takip hukuku açısından ayrıcalıklı bir alacaklı grubu yaratıyorsunuz? Üstelik UYAP sistemi üzerinden, bilişim ortamında, yani bir anlamda merkezî bir sistemle takip yapma olanağı varken neden tüketiciyi zor durumda bırakabilecek, takip borçlusunu takip hukuku anlamında dezavantajlı duruma sokan düzenlemelerde ısrarcısınız.

Abonelik sağlayıcılar vekilleri aracılığıyla oturdukları yerden takip yapacaklar. Tebligat yoluyla belki de borçlunun haberi bile olmadan tebligat yapılmış sayılacak. Vatandaşın, itiraz hakkını da tüm bu olumsuz şartlarda kullanmasını isteyeceksiniz. Eğer gözüne kestirip de cesaretle itiraz edebilirse ve de itirazında haksız çıkarsa itirazın iptali davasının tüm masraflarını da vatandaşa yükleyeceksiniz. Vatandaşın bu yükünü hafifletici hiçbir düzenleme yapmayacaksınız, el insaf!

Bu kanun takip hukukunu karmakarışık hâle getireceği gibi şirketler açısından vatandaşı faka bastırmaya müsait düzenlemeler de içermektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, devam edin.

İSMAİL ATAKAN ÜNVER (Devamla) - Kanun, vatandaşı zaten güçsüz olduğu büyük şirketler karşısında daha da güçsüz ve korumasız kılacaktır. Vatandaşın, tüketicinin hakkını gözetmeyen, korumayan bu kanun teklifi bu hâliyle yanlıştır.

Siz, sakın ha, uyarılarımızı dikkate almayın, abonelik hizmeti sağlayan büyük şirketlerin hakkını, hukukunu savunmaya, kollamaya devam edin. Biz de, sizin zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan ekonomi politikalarınız altında ezildiği için elektrik faturasını, su faturasını, doğal gaz faturasını, telefon faturasını ödeyemeyen sade vatandaşın hakkını hukukunu savunmaya, korumaya devam edelim.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)