Konu:Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:26
Tarih:05/12/2018


Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İRFAN KAPLAN (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verilmesini de kutluyorum.

AKP, sipariş bir kanun getirmiş, bazı kurumlara ayrıcalık getiriyor. Bunun yerine halkın ekonomik sorunlarını çözün.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 8'inci büyük kenti olan Gaziantep, sanayisi, zanaatkârları, yemekleri, üretimiyle kendi yağında kavrulan emekçi, çalışkan, üretken bir halkın şehridir. Gaziantep Kurtuluş Savaşı'nda halkının mücadeleci, azimli, güçlü ruhuyla "Gazi" unvanını almış Karayılanların, Şehit Kâmillerin şehridir. Gaziantep binlerce yıllık bir kültürün mirasçısı, geçmişin ve geleceğin bir arada yaşandığı şehirdir. Gaziantep tarihî, turistik, doğal güzellikleriyle Fırat Nehri, Barak Ovası'yla, Kurtuluş Savaşı ve Antep savunması hatıralarıyla, eşsiz el sanatlarıyla, Zeugma Müzesiyle, Antep Kalesi'yle, hanları, hamamları, leziz yemekleri, adını verdiği baklavası ve fıstığıyla, kırmızıbiberi, pamuğu, üzümü, zeytiniyle mozaik bir şehirdir.

On altı yıllık AKP iktidarı Gaziantep'i sanayiden ticarete, trafikten uyuşturucuya, sağlıktan eğitime, işsizliğe kadar birçok sorunla karşı karşıya bırakmıştır.

Gaziantep'in en büyük sorunlarından biri göçtür. Suriyeli sığınmacıların en yoğun göç ettikleri şehirlerden biridir. Şu anda 400 bin kişi yaşıyor Suriyeli olarak. Kayıt dışı çalışan sayısı Gaziantep'te çok fazladır. Güvenlik problemi çok fazladır; hemen her gün yaralanmalı, ölümlü haberlere denk geliyoruz. Sığınmacılar ile Gaziantepliler arasında ilişkiler giderek geriliyor. Ekonomik krize bağlı olarak artan işsizlik, geçim sıkıntısı bu gerginliği giderek derinleştiriyor. Gaziantep'te nüfusun olağan dışı artış göstermesi iğneden ipliğe her şeyi etkiliyor; su yetmiyor, elektrik yetmiyor, kiralar aldı başını gidiyor. Ekonomik kriz Gaziantep'te sanayiyi de vurdu. Hiçbir iş kolunda kâr oranı yüzde 40-50 değilken artan maliyet sanayiciyi de bunalttı, iş yapamaz hâle getirdi. Gaziantep'te 14 büyük firma konkordato ilan etti, 40 firma konkordato için başvuruda bulundu. Konkordato ilan eden firmalar, kapatılan fabrikalar, toplu işten çıkarmalar giderek artarken AKP iktidarı, içi boş vaatlerle, çözüm bulmak yerine sorunları görmezden gelmeye devam ediyor.

Bir diğer sorun, çarpık kentleşme. Ranta kurban edilen yeşil alanlar, yandaşlar zengin olsun diye imara açılan araziler, kat üstüne kat çıkarılan binalar Gaziantep'i sağlıksız bir kente dönüştürdü. Örneğin Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisindeyken yapılan 100'üncü Yıl Kültür Parkı şimdilerde beton yığınına dönüştü. AK PARTİ, rantı esas alan yapılaşmayla Gaziantep'in şirazesini kaydırmaya devam ediyor.

Bir diğer sorun, hava kirliliği. İnsan sağlığı için en büyük tehditlerden biri olan hava kirliliği Gaziantep'i de esir aldı. Dağıtılan ucuz kömürler, çarpık kentleşme vatandaşın sağlığıyla oynuyor.

Duble yollarıyla övünen AKP iktidarı Gaziantep'teki ölüm yollarını da görmezden geliyor. Yazılı soru önergesi vermeme rağmen cevap geçiştirilmiş, Nurdağı ölüm yolu henüz yapılması öngörülen planlar dâhiline bile alınmamıştır. Son üç yılda ölümlü, yaralanmalı kaza toplamı 230'dur. Bu yolun yapılması için daha kaç canın gitmesi gerekir? İslahiye'nin Hasanlök köyü, Kayabaşı, Boğaziçi, Tandır, Tesbih köylerinin yolları çok kötü. Yollarla övünen AKP bu yolları görmüyor mu? Bir sürü yanlış düzenlemeyle Gaziantep'te trafik kördüğüm. Sağa ve sola dönüş yasakları, sağlı sollu araç parkları trafiği felç ediyor. Fıstığı, kırmızıbiberi, üzümü, pamuğu, verimli topraklarıyla ünlü olan kentimiz Gaziantep'te çiftçi de perişan; maliyet girdileri 2 kat oldu, mazot, ilaç ve gübre fiyatları uçtu, çiftçi topraktan mahsulünü kaldıramayacak duruma geldi. Çiftçi ürettiği mahsulün fiyatı için tüccarın ağzına bakıyor, serbest piyasa koşullarında fiyat belirleme çiftçiyi değil, tüccarı besliyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Kaplan.

İRFAN KAPLAN (Devamla) - Çiftçinin sesini duyuran, fiyat dengesini sağlayan, çiftçinin mahsulüne sahip çıkan, çiftçiyi mağdur etmeyen Güneydoğu Birlik maalesef AKP'nin yanlış politikaları sonucu kapandı.

Say, say, saymakla bitmiyor sorunları gazi şehrimizin, maalesef beş dakikaya sığmıyor. Milletvekili olduğumda hemşehrilerime söz vermiştim, buradan yinelemek istiyorum: Bölgemizin sorunlarını, sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Mecliste elimden geldiğince sesiniz olmaya, sorunların çözümü için mücadele etmeye devam edeceğim.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)