Konu:Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:26
Tarih:05/12/2018


Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Engellilerin sorunları her geçen gün artmaktadır. Engellilerin en büyük sorunu istihdam sorunudur. Meclis Başkanlığına sunduğum kanun teklifiyle, sporcu oldukları belgelenen engellilerin il özel idareleri ve belediyelerde kadroya alınmalarını talep ettim. Bu kanun teklifi, hâlâ, komisyonlarda görüşülüp Meclise gelmedi.

Ayrıca, kırsal yörelerde, 50'den fazla işçi çalıştıran iş yerleri az olduğu için bu yörelerde yaşayan engelliler kota sisteminden faydalanamıyorlar. Bu dezavantajlı durumun ortadan kaldırılması için engelli kotalarının kamuda yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkarılması için de verdiğim kanun teklifi hâlâ komisyonlara gelmedi.

Engellilere yönelik özel eğitim ve örgün eğitim veren okullar ve öğretmen sayısı son derece yetersizdir. Bakıma muhtaç engellilere yönelik sosyal bakım hizmetleri ve mesleki rehabilitasyon merkezleri de yetersizdir. Engellilere yönelik haftalık rehabilitasyon süreleri artırılmalı, topluma entegrasyonlarının desteği sağlanmalıdır. Görme engelliler için yapılacak yollarda mutlaka onların yürüyüşünü engellemeyecek düzenlemeler sağlanmalıdır.

Ayrıca, bugün 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü. Bilimin ışığıyla insanlığa...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)