Konu:Elektrik faturasındaki dağıtım bedeline ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:26
Tarih:05/12/2018


Elektrik faturasındaki dağıtım bedeline ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, elimde bir elektrik faturası var. Elektrik faturasının bedeli 1.473 TL, dağıtım bedeli 593 lira. Buradan Enerji Bakanına ve iktidar olmadığı için birinci sırada bulunan siyasi partiye sesleniyorum, sizden istirham ediyorum: Vatandaşın tükettiği elektriğin bedeli 1.473 lira, dağıtım bedeli 593 lira. Adalet bunun neresinde? Vicdan bunun neresinde? Hukuk bunun neresinde? Değerli arkadaşlar, bunu düzeltelim ya. Bu düzeltilmeyecek bir iş değil ki! Vatandaş bununla nasıl yatırım yapacak, nasıl istihdam yapacak, vatandaş evde nasıl geçimini yapacak? Bu şikâyetler sadece bize mi geliyor, hiç sizlere gelmiyor mu?

Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)