Konu:AİHM kararlarının tartışılabileceğine ve kanunlar uygulanmak istenmiyorsa 90'ıncı maddenin Anayasa'dan çıkartılması gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:26
Tarih:05/12/2018


AİHM kararlarının tartışılabileceğine ve kanunlar uygulanmak istenmiyorsa 90'ıncı maddenin Anayasa'dan çıkartılması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Burada galiba çok sayıda hukukçu milletvekili var, AİHM'e çok sayıda gerekçe göstererek başvuru yaparsınız; AİHM bu gerekçelerinizden bir kısmını yerinde ve haklı bulur, bir kısmını reddedebilir. Bir tek maddeden bile eğer başvuruyu haklı bulursa bir hüküm verir. Şimdi, verdiği hüküm çok açık, hemen tahliye edilmesi.

İkinci nokta -yani en azından kayıtlara doğru bilgi geçsin diye söylüyorum- tahliyeyle ilgili kararı büyük dairenin vermesi gerekmiyor; tazminatla ilgili sürece itiraz söz konusu, tahliyenin hemen uygulanması gerekiyor. AİHM kararını tartışabiliriz, eleştirebiliriz ama kanunları uygulamak başka bir şey, tartışmak başka bir şey. Eğer uygulamak istemiyorsanız, Anayasa'dan, kendi koyduğunuz, çok yerinde ve doğru biçimde koyduğunuz 90'ıncı maddeyi çıkartın, o zaman diyelim ki "Zaten iç hukukun bir parçası değil, bağlayıcı değil." nasıl istiyorsak öyle davranalım, Avrupa Konseyinden mi çıkıyoruz, ne gerekiyorsa bunu hep birlikte göze alalım.

Teşekkür ediyorum.