Konu:Emeklilikte yaşa takılanların uğradığı haksızlığın giderilmesi için önergenin lehinde oy kullanacaklarına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:25
Tarih:04/12/2018


Emeklilikte yaşa takılanların uğradığı haksızlığın giderilmesi için önergenin lehinde oy kullanacaklarına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, emeklilikte yaşa takılanlar konusu burada çok kez tartışıldı, her seferinde ifade ettik, bir kez daha Genel Kurulun ve kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz.

Bu konu kim tarafından gündeme getirilirse getirilmiş olsun gündeme getiren ya da karşıt tavır takınanların aidiyeti üzerinden değil, hak gaspı üzerinden konuya yaklaşıyoruz. Devlet bu konuda bir işverendir ve bir işveren olarak da çalışanlara başta yaptığı taahhüdün dışında bir uygulamaya girmiştir. Dolayısıyla işe girerken hangi pozisyonda bu işe girmişlerse, hangi pozisyonda bir taahhütte bulunulmuşsa bunun gereğinin yapılmasını düşünüyoruz. Onun için bu önergenin lehinde oy kullanacağımızı beyan ediyoruz emeklilikte yaşa takılanların uğradığı haksızlığın bir an önce giderilmesi için.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bilgen.