Konu:Elektrik faturalarındaki dağıtım bedeline ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:25
Tarih:04/12/2018


Elektrik faturalarındaki dağıtım bedeline ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli Başkanım, benim evime gelen elektrik faturaları var. Şimdi, mesela eylül ayında gelen elektrik faturasında asıl borcum 21 lira, 6 tane kalemle birlikte 39 liraya tekabül etmiş yani 19 lira -elektrik faturası kadar- 6 kalemden ibaret bir ilave var. Burada dikkatimi çeken husus şu: Dağıtım bedeli eylül ayında 10 lira geliyor, ekim ayında dağıtım bedeli 8 lira geliyor. Ben Yıldız'da oturuyorum yani o caddede dünya kadar konut var, dünya kadar ev var; otobüse binse bu parayı bulmaz, taksiye binse bu parayı bulmaz. Yani Allah rızası için adında "adalet" olan Adalet Partili arkadaşlar, bu adaletsizliği önleyelim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bu alınacak dağıtım bedeli hakikaten bir Deli Dumrul vergisi gibi bir şey. Yani her ay... Orada kaç kişi oturuyor, ben tek başıma oturmuyorum ki.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tanal.