Konu:Ak Parti Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:25
Tarih:04/12/2018


AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ CHP GRUBU ADINA ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçenin görüşme süresiyle ilgili bir önergeyi görüşüyoruz. Bildiğiniz gibi, bütçe yalnızca Cumhurbaşkanını, iktidarı değil muhalefetiyle, insanıyla bu ülkede yaşayan herkesi ilgilendiriyor.

Komisyon çalışmalarına katıldım. Bu bütçede esasında işçi yok, memur yok, çiftçi yok, esnaf yok, engelli yok, emekli yok ama bunun yanında sağlıkta, eğitimde ülkede yaşanan sorunlarla ilgili önerilerimizi dikkate alan da yok. Onun için, bu sürenin Cumhuriyet Halk Partisi önerisi doğrultusunda on dokuz gün olmasını talep etmiştik çünkü halkımız ne olduğunu görmeli, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ülkenin sorunlarına bütün partilerin nasıl baktığını da öğrenmeli. Yalnızca vatandaşın bilgisinden kaçırarak bir işi yapıyormuş gibi gösterip özünde nasıl yapılmadığının da gösterge yeri Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe görüşmeleri olmalı çünkü her yerde kentlere söz veriliyor, insanlara söz veriliyor ama bunlarla ilgili Mecliste ne görüşme yapılıyor ne sonuç alınıyor. Ne emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülüyor ne taşeronun sorunu çözülüyor ne emeklilikte intibak yasası nedeniyle mağdur olanlarla ilgili bir düzenleme yapılıyor ne 10 yaşında çalışan çocukların mağduriyeti görülüyor ne kadınlar için bir şey var ne gençler için bir şey var; varsa yoksa kendi düşüncelerine uygun davranış ve anlayışta talimat doğrultusunda getirilenlerin oylaması var. (CHP sıralarından alkışlar)

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu süreci içimize sindiremiyoruz. Ülkenin sorunlarını konuşalım. Muhalefet olarak biz yapıcı önerilerde bulunuyoruz. Her gün zam yaptığınız elektrikle, doğal gazla ilgili canını okuduğunuz halka gidip ürettiği ürün için depo basacağınıza onların sorunlarına çözüm üretin, üretimdeki maliyet girdilerini düşürün, besicinin, hayvanı olanın yaşadığı sıkıntıları aşmak için destek verin diyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

Bakınız, Tarım Bakanlığının bütçesi gelecek, "Şu desteği yaptık, bunu yaptık." diye sizlere de not verip konuşturacaklar.

Alana gidiyorsunuz, çiftçi mağdur. İşçilere gidiyorsunuz, iş kazalarında bu ülke Avrupa'da 1'inci, dünyada 3'üncü. Bakan gelecek buraya, "İşçiye şunu yaptık, memura bunu yaptık." diyecek. Esas olan, muhalefetin de ne yapılmadığını göstereceği zamanı tanıyın. Neden, kimden, neyi kaçırıyorsunuz? On iki gün konuşacağımıza, on dokuz gün görüşelim. (CHP sıralarından alkışlar) Cumhuriyet Halk Partisi olarak her konunun, terör dâhil her konunun bu Mecliste konuşulmasını, halkın gözü önünde her düşüncenin açıkça görülmesini talep ediyoruz çünkü doğru olan, gerçeklerin bilinmesidir. Gerçekleri ne kadar saklarsanız saklayın, yaşananlarla bu halk gerçekleri görüyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖMER FETHİ GÜRER (Devamla) - İlk seçimde de size gereken dersi verecek diyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.