Konu:İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:25
Tarih:04/12/2018


İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, biraz önce bahsedilen 6-8 Ekim olaylarında resmî rakamlarda 53 kişi hayatını kaybetti. Bu 53 kişiden sadece 8 kişiyle ilgili bir soruşturma ve yargılama süreci var, onların failleriyle ilgili var. Diğer 45 kişiyle ilgili -ki içerisinde Bingöl Emniyet Müdür Yardımcısı da var, oradaki bir polis de var- herhangi bir soruşturma ve yargılama süreci yok.

Şimdi, hayatını kaybeden insanlar arasında "Şunların failleri bulunsun cezalandırılsın ama şunlarınki unutulabilir, üstü örtülebilir." gibi bir yaklaşımı herhâlde burada hiç kimse savunamaz. Dolayısıyla da eğer 6-8 Ekimle ilgili etkin bir yargılama, ciddi bir soruşturma yürümüyorsa bunun siyasi sorumluluğu vardır. Biz burada, bu konunun daha ciddi araştırılması için defaatle araştırma önergesi verdik ama her seferinde iktidar partisinin oylarıyla reddedildi. Oradaki insanları kimliğiyle ya da başka bir nedenle ayırmaksızın failler bulunsun ve gerçek failler cezalandırılsın diyoruz.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.