Konu:Yargıyla ilgili bir sürü mağduriyet varken, yıllarca davalar bitmezken "Çok normal ve olağan bir şey gerçekleşti." denilmesini kamuoyunun takdirine bıraktığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:25
Tarih:04/12/2018


Yargıyla ilgili bir sürü mağduriyet varken, yıllarca davalar bitmezken "Çok normal ve olağan bir şey gerçekleşti." denilmesini kamuoyunun takdirine bıraktığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, hiçbir yorum yapmayacağım, sadece Anayasa'nın 138'inci maddesinin ikinci paragrafını okuyacağım: "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz." Burada konuştuğumuz şey davanın içeriği değil. Eğer davanın içeriğine girecek olursak söylenecek çok söz var ama gerçekten bağımsız bir yargılama süreci gerçekleşti ve bu kadar da hızlı gerçekleşti. Yargıyla ilgili bir sürü mağduriyet varken, yıllarca davalar bitmezken "Çok normal ve olağan bir şey gerçekleşti." diyorsak bunun herkesin vicdanına bırakıyorum, kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.