Konu:İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:25
Tarih:04/12/2018


İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, evet, çok uzatmayacağım ama bir kere, tabii, AİHM kararlarını parti kapatma davalarıyla ilgili tartışırsak işin içinden çıkamayız. Daha önce Türkiye'de Refah Partisi ve başka Kürt siyasi partilerinin de kararlarıyla ilgili tartışılacak çok şey var. Ama Sayın Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in 2013 "Nevroz"unda yaptıkları konuşma dışında bu davada başka bir şey yok ve o gün yapılmış bir konuşmanın üç yıl sonra zaten soruşturma konusu olması suç-ceza ilişkisi açısından kabul edilemez bir durumdur.

Kaldı ki bu ülkenin Parlamentosundan, bu çatıdan müzakerelerle ilgili yasa çıkartıldı. Yani o isimler, o dönemde yaptıkları konuşmaları ve yaptıkları işleri Hükûmetle görüşerek yaptılar. Şimdi takınılan bu tavır, zaten kendisi konjonktürel hareket edildiğini göstermeye yetiyor.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.