Konu:İdris Baluken, Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezalarının onandığına ve söyledikleri sözler dışında herhangi bir suç isnat edilmemesine rağmen aldıkları cezanın HDP'ye yönelik bir karar olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:25
Tarih:04/12/2018


İdris Baluken, Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezalarının onandığına ve söyledikleri sözler dışında herhangi bir suç isnat edilmemesine rağmen aldıkları cezanın HDP'ye yönelik bir karar olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, Genel Kurulun gündemini bozmak ve konuşma insicamını dağıtmak istemem ama bizim açımızdan da bütün ülke açısından da son derece önemli bir haberi şimdi öğrenmiş olduk.

Bugün sabah İdris Baluken'in, daha önceki grup başkan vekilimizin Yargıtayda da cezasının onandığını öğrendik. Bir yıl gibi kısa bir sürede hem istinafta hem Yargıtayda ceza onandı ve Türkiye'de bağımsız yargının ne kadar hızlı işlediğini sabah öğrenmiştik. Biraz önce de Sayın Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in istinaf mahkemesindeki itirazlarının reddedildiğini öğrendik yani dolayısıyla cezaları onandı. Deyim yerindeyse iş bitirildi. Ama bu fotoğrafı "yargı bağımsızlığı" diye savunmanın imkânı olmadığı gibi, aslında sadece Türkiye siyasi tarihinde, geçmişte çok örneğini bildiğimiz... 27 Mayısta da siyasetçiler yargılandılar, idam edildiler; tarih kimi, nereye yazdı hepimiz biliyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - 12 Eylülde, siyasetçiler yaptıklarından, sözlerinden dolayı yargılandılar, cezalandırıldılar ama darbecileri tarih başka bir yere yazdı. Sayın Demirtaş'a, Sırrı Süreyya Önder'e ve Sayın Baluken'e söyledikleri sözler dışında herhangi bir suç isnat edilmemesine rağmen, aldıkları bu ceza doğrudan doğruya ifade özgürlüğüne ve HDP'ye yönelik bir karardır, bir tutumdur. Türkiye yargısına da Türkiye siyasetine de Türkiye'ye de faydası olmayacak; tam tersine, sadece kaosu ve güvensizliği derinleştirecektir.

Teşekkür ediyorum.