Konu:Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın açıklaması üzerine konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:24
Tarih:29/11/2018


Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın açıklaması üzerine konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Özür dilerim, kayıtlara geçsin diye söylüyorum ben.

Şimdi, Değerli Başkanım, ben Filistin'le ilgili Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu vize arama şartını ikinci sefer kürsüde konuşuyorum, bu ilk değil ve bunu bugüne kadar dinletemedim.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Bunu İsrail de istiyor Sayın Başkanım, konu bu değil ya, bunu konuştuk, "Filistin boşalmasın." diyoruz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkanım, benim sizden istirhamım şu: Türkiye Cumhuriyeti devleti gerçekten Filistin halkının yanındaysa vize uygulamasını kaldırsın, İsrail'e vize uygulasın, bu kadar basit.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)