Konu:Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Sataşma Nedeniyle Yaptğı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:24
Tarih:29/11/2018


Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sataşma nedeniyle yaptğı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; şimdi, tabii, insanlar kendi bağrışmasından verdiğim cevabı duymuyorlar galiba çünkü biraz evvel matematik tartışmasından verdiğimiz cevap yine kaynıyor.

Ben "Onlar astılar." demiyorum, kulakları olan herkes bunu duymuştur. Burada biraz evvel CHP Grubu adına konuşan hatip ya da CHP milletvekili arkadaşımız kürsüye çıktığı zaman bizi itham ediyor, Gezi'yi kahramanlık olarak addediyor, kahramanlık! (CHP sıralarından gürültüler)

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Vandallık.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ne var bunda?

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Ne var bunda ya?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sen de Gezi'ye terörist diyorsun.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Sen gezisavar mısın!

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim lütfen.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Biraz evvel...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya, bizim nasıl düşüneceğimize o mu karar verecek yani?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Siz mi karar vereceksiniz?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya, sen nasıl istiyorsan öyle düşün, biz nasıl istersek öyle düşünürüz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ama "sen" dememenizi rica edeceğim. Ben size "sen" diye hitap etmiyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - "Siz" dedim, siz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - "Sen" dediniz, duymuyorsunuz maalesef.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Tamam, bakarız tutanaklara.

BAŞKAN - Arkadaşlar, karşılıklı konuşmayın.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Biraz evvel grup başkan vekili çok güzel bir konuşma yaptı, başlangıcında. Ne dedi? "Özgürsünüz, herkes istediği gibi düşünebilir." Amenna, ben de aynı noktadayım ama siz parmak sallayarak Gezi içerisinde yapılan Vandallıkları görmezseniz biz, Gezi'nin neresi yanlıştı, neresi doğruydu hatırlatması yapmak durumundayız. Eğer günün sonunda oraya bir teröristin resmi asılmışsa, insan onu savunurken hiç olmazsa bir şerh koyar. Bir noktaya kadar savunur, bir noktasına itiraz eder. Böyle bir şey olamaz. O yüzden Türkiye'de yapılanlarla alakalı konuşurken resmin tamamını görerek konuşmak lazım, lafın tamamını dinlemek lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben de arkadaşlarım da sonuna kadar özgürlükten yanayız ama terörizmden yana değiliz. Bir daha altını çizmek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)